Doanh nghiệp tại Xã Mường Pồn, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ MƯỜNG PỒN

Mã số thuế: 5600189807 - Đại diện pháp luật: Lường Văn Chung
Địa chỉ: Xã Mường Pồn - Huyện Điện Biên - Điện Biên, Xã Mường Pồn, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ MƯỜNG PỒN

Mã số thuế: 5600204124 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Toàn
Địa chỉ: Xã Mường Pồn - Huyện Điện Biên - Điện Biên, Xã Mường Pồn, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRƯỜNG MẦM NON XÃ MƯỜNG PỒN

Mã số thuế: 5600204276 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Điện
Địa chỉ: Xã Mường Pồn - Huyện Điện Biên - Điện Biên, Xã Mường Pồn, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRƯỜNG PTDT BT TIỂU HỌC MƯỜNG PỒN

Mã số thuế: 5600205872 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: xã Mường Pồn - Huyện Điện Biên - Điện Biên, xã Mường Pồn, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 MƯỜNG PỒN

Mã số thuế: 5600207527 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thao
Địa chỉ: xã Mường Pồn - Huyện Điện Biên - Điện Biên, xã Mường Pồn, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRƯỜNG MẦN NON SỐ 2 XÃ MƯỜNG PỒN

Mã số thuế: 5600285116 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Mường Pồn, Xã Mường Pồn, Huyện Điện Biên, Điện Biên

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP MƯỜNG PỒN

Mã số thuế: 5600331570 - Đại diện pháp luật: Lường Văn Bình
Địa chỉ: Bản Lĩnh, Xã Mường Pồn, Huyện Điện Biên, Điện Biên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon