Doanh nghiệp tại Xã Nà Tấu, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MẠNH THOAN

Mã số thuế: 5600179245 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Thoan
Địa chỉ: Trung tâm 1, Xã Nà Tấu, Huyện Điện Biên, Điện Biên

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NÀ TẤU

Mã số thuế: 5600190489 - Đại diện pháp luật: Lò Việt Yến
Địa chỉ: Xã Nà Tấu - Huyện Điện Biên - Điện Biên, Xã Nà Tấu, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÀ CÁN - XÃ NÀ TẤU

Mã số thuế: 5600203762 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Đạt
Địa chỉ: Xã Nà Tấu - Huyện Điện Biên - Điện Biên, Xã Nà Tấu, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRƯỜNG MẦM NON NÀ TẤU

Mã số thuế: 5600206121 - Đại diện pháp luật: Mai Thị Phương
Địa chỉ: Xã Nà Tấu - Huyện Điện Biên - Điện Biên, Xã Nà Tấu, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 NÀ TẤU

Mã số thuế: 5600206153 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thanh Sơn
Địa chỉ: Xã Nà tấu - Huyện Điện Biên - Điện Biên, Xã Nà tấu, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRƯỜNG THPT NÀ TẤU

Mã số thuế: 5600207661 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nà Tấu - Huyện Điện Biên - Điện Biên, Xã Nà Tấu, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRƯỜNG MẦM NON TÀ CÁNG XÃ NÀ TẤU

Mã số thuế: 5600267413 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nà Tấu, Xã Nà Tấu, Huyện Điện Biên, Điện Biên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG MAI QUYÊN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600267808 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường
Địa chỉ: Trung tâm 1, Xã Nà Tấu, Huyện Điện Biên, Điện Biên

HỢP TÁC XÃ HỒNG PHƯỚC

Mã số thuế: 5600270430 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nhà riêng ông Lò Văn Pâng, Xã Nà Tấu, Huyện Điện Biên, Điện Biên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CƯỜNG CƯƠNG

Mã số thuế: 5500498544 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Cường
Địa chỉ: Trung tâm 1, Xã Nà Tấu, Huyện Điện Biên, Điện Biên

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THẢO ĐẠT ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600282330 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Sáu
Địa chỉ: Trung tâm 1, Xã Nà Tấu, Huyện Điện Biên, Điện Biên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KHƯƠNG HIỀN ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600291945 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Xuân
Địa chỉ: Trung tâm 1, Xã Nà Tấu, Huyện Điện Biên, Điện Biên

HỢP TÁC XÃ HOÀNG VIỆT

Mã số thuế: 5600294618 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Chung
Địa chỉ: Bản Hồng Líu, Xã Nà Tấu, Huyện Điện Biên, Điện Biên

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HOÀNG CA ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600294752 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Pâng
Địa chỉ: Bản Tà Cáng 1, Xã Nà Tấu, Huyện Điện Biên, Điện Biên

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG NGUYÊN GROUP

Mã số thuế: 5600324196 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Thoan
Địa chỉ: Trung tâm I, Xã Nà Tấu, Huyện Điện Biên, Điện Biên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon