Doanh nghiệp tại Xã Noọng Hẹt, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI TDD

Mã số thuế: 5600341931 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thủy
Địa chỉ: Thôn 24, Xã Noong Hẹt, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

BAN QUẢN LÝ CHỢ BẢN PHỦ

Mã số thuế: 5600189959 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Chợ Bản Phủ, xã Noong Hẹt, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐÌNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600337653 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Cầu
Địa chỉ: Thôn Văn Biên, Xã Noong Hẹt, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH THỌ THỦY ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600336177 - Đại diện pháp luật: HÀ DUY THỌ
Địa chỉ: Thôn 24, Xã Noong Hẹt, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH GỖ VIỆT MINH

Mã số thuế: 5600334229 - Đại diện pháp luật: Hà Duy Minh
Địa chỉ: Số nhà 02, Chợ Bản Phủ, Xã Noong Hẹt, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NOONG HẸT

Mã số thuế: 5600189927 - Đại diện pháp luật: Trần Công Ngự
Địa chỉ: Xã Noong Hẹt - Huyện Điện Biên - Điện Biên, Xã Noong Hẹt, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Mã số thuế: 5600190457 - Đại diện pháp luật: Hoàng Việt Xuân
Địa chỉ: Xã Noong Hẹt, Xã Noong Hẹt, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG CÔNG CHẤT

Mã số thuế: 5600204011 - Đại diện pháp luật: Trần Danh Tương
Địa chỉ: Xã Noong Hẹt - Huyện Điện Biên - Điện Biên, Xã Noong Hẹt, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG CÔNG CHẤT

Mã số thuế: 5600204269 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhuân
Địa chỉ: Xã Noong Hẹt - Huyện Điện Biên - Điện Biên, Xã Noong Hẹt, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NOONG HẸT

Mã số thuế: 5600205463 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Dũng
Địa chỉ: Xã Noong Hẹt - Huyện Điện Biên - Điện Biên, Xã Noong Hẹt, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRƯỜNG MẦM NON XÃ NOONG HẸT

Mã số thuế: 5600206883 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Nam
Địa chỉ: xã Noong Hẹt - Huyện Điện Biên - Điện Biên, xã Noong Hẹt, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRƯỜNG TIỂU HỌC NOONG HẸT

Mã số thuế: 5600207502 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Luỹ
Địa chỉ: xã Noong Hẹt - Huyện Điện Biên - Điện Biên, xã Noong Hẹt, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRƯỜNG THPT HUYỆN ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600208898 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Noong Hẹt - Huyện Điện Biên - Điện Biên, Xã Noong Hẹt, Huyện Điện Biên, Điện Biên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC DŨNG

Mã số thuế: 5600218222 - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Trải
Địa chỉ: Chợ Bản Phủ - Đội 24, Xã Noong Hẹt, Huyện Điện Biên, Điện Biên

NGUYỄN THỊ SEN

Mã số thuế: 5600233284 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Cương
Địa chỉ: Đội 22, Xã Noong Hẹt, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRẦN CÔNG KHÁNH

Mã số thuế: 5600233358 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Cương
Địa chỉ: Đội 23, Xã Noong Hẹt, Huyện Điện Biên, Điện Biên

VŨ THỊ LAN

Mã số thuế: 5600233340 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Cương
Địa chỉ: Đội 13, Xã Noong Hẹt, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRẦN THỊ LAN

Mã số thuế: 5600233372 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Cương
Địa chỉ: Đội 5, Xã Noong Hẹt, Huyện Điện Biên, Điện Biên

CHU THỊ THOA

Mã số thuế: 5600252054 - Đại diện pháp luật: Chu Thị Hoa
Địa chỉ: Chợ Bản phủ, Xã Noong Hẹt, Huyện Điện Biên, Điện Biên

CHI CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600269393 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đội 24, Xã Noong Hẹt, Huyện Điện Biên, Điện Biên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon