Doanh nghiệp tại Xã Núa Ngam, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VIỆT TRUNG

Mã số thuế: 5600179319 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Dũng
Giấy phép số: 6203000016
Địa chỉ: Bản Hợp Thành, xã Núa Ngam, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NGỌC NIN

Mã số thuế: 5600178509 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Nin
Địa chỉ: Bản Bá Ngam 1, Xã Núa Ngam, Huyện Điện Biên, Điện Biên

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NÚA NGAM

Mã số thuế: 5600190048 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Điều
Địa chỉ: Xã Núa Ngam - Huyện Điện Biên - Điện Biên, Xã Núa Ngam, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 NÚA NGAM

Mã số thuế: 5600204068 - Đại diện pháp luật: Đào Thị Quất
Địa chỉ: Xã Núa Ngam - Huyện Điện Biên - Điện Biên, Xã Núa Ngam, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRƯỜNG PTDTBT THCS XÃ NÚA NGAM

Mã số thuế: 5600204974 - Đại diện pháp luật: Tường Duy Trung
Địa chỉ: Xã Núa Ngam, Xã Núa Ngam, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRƯỜNG MẦM NON XÃ NÚA NGAM

Mã số thuế: 5600205047 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nga
Địa chỉ: Xã Núa Ngam - Huyện Điện Biên - Điện Biên, Xã Núa Ngam, Huyện Điện Biên, Điện Biên

CÔNG TY TNHH BWG ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600232393 - Đại diện pháp luật: Trần Đức Tân
Địa chỉ: Bản Phú Ngam, Xã Núa Ngam, Huyện Điện Biên, Điện Biên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUANG LÀNH TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600251974 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quang
Địa chỉ: Bản Hợp Thành, Xã Núa Ngam, Huyện Điện Biên, Điện Biên

CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM SẢN ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600286896 - Đại diện pháp luật: Trần Đức Tân
Địa chỉ: Bản Phú Ngam, Xã Núa Ngam, Huyện Điện Biên, Điện Biên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC ĐOÀN ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600289209 - Đại diện pháp luật: Trịnh Ngọc Đoàn
Địa chỉ: Bản Pá Ngam 1, Xã Núa Ngam, Huyện Điện Biên, Điện Biên

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN SKY LIFE FARMS TÂY BẮC

Mã số thuế: 5600314060 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Nhung
Địa chỉ: Bản Núa Ngam, Xã Núa Ngam, Huyện Điện Biên, Điện Biên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon