Doanh nghiệp tại Xã Pom Lót, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 56 ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600342004 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Hân
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Pom Lót, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TÙNG PHƯƠNG ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600341480 - Đại diện pháp luật: Chu Văn Hùng
Địa chỉ: Bản Na Hai, Xã Pom Lót, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÀNH LONG

Mã số thuế: 5600191958 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà
Địa chỉ: Bản Na Thìn, Xã Pom Lót, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ POM LÓT

Mã số thuế: 5600205713 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Pom Lót, Xã Pom Lót, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH GIỐNG - VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP XUÂN HÀ

Mã số thuế: 5600335423 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hà
Địa chỉ: Đội 4, Xã Pom Lót, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI BẮC SƠN

Mã số thuế: 5600209563 - Đại diện pháp luật: Cao Văn Bính
Địa chỉ: Bản Na Thìn, Xã Pom Lót, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH ĐỊA PHONG THĂNG

Mã số thuế: 5600275421 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Sơn
Địa chỉ: Thôn 7, Xã Pom Lót, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XUÂN THU

Mã số thuế: 5600196480 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Xuân
Địa chỉ: Đội 6, Xã Pom Lót, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH QUYẾT CHIẾN ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600285740 - Đại diện pháp luật: Tống Văn Trình
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Pom Lót, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600191242 - Đại diện pháp luật: Ngô Hải Nhiên
Địa chỉ: Đội 14, Bản Na Thìn, Xã Pom Lót, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ SAM MỨN

Mã số thuế: 5600190739 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn 6, Pom Lót, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HƯNG LONG TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600252488 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hưng
Địa chỉ: Bản Na Thìn, Xã Pom Lót, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LỘC NINH TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600248410 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Linh
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Pom Lót, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ANH CÔNG ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600312553 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Vũ
Địa chỉ: Đội 14, Xã Pom Lót, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH HOÀNG UYÊN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600318989 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Uyên
Địa chỉ: Đội 1, Xã Pom Lót, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH THÀNH NGUYÊN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600237105 - Đại diện pháp luật: Phạm Duy Hải
Địa chỉ: Đội 4 - Bản Na Thìn, Xã Pom Lót, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIẾN ĐỨC TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600236870 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Hân
Địa chỉ: Đội 4, Xã Pom Lót, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH PHÚC KHANG ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600321212 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Gia Báu
Địa chỉ: Đội 4, Xã Pom Lót, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HƯNG THỊNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600331468 - Đại diện pháp luật: Đặng Tiến Dũng
Địa chỉ: Bản Na Hai, Xã Pom Lót, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI SÁNG TRÌNH

Mã số thuế: 5600336138 - Đại diện pháp luật: Tống Văn Trình
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Pom Lót, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon