Doanh nghiệp tại Xã Sam Mứn, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH THÀNH HIẾU ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600337886 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Cơ
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Sam Mứn, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI QUỐC HUY TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600267702 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thêm
Địa chỉ: Đội 1, Pom Lót, Xã Sam Mứn, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI TÙNG LÂM

Mã số thuế: 5600183530 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Vân
Địa chỉ: Đội 6, Xã Sam Mứn, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRƯỜNG MẦM NON SAM MỨN

Mã số thuế: 5600203829 - Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Thu
Địa chỉ: xã Sam Mứn - Huyện Điện Biên - Điện Biên, xã Sam Mứn, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 XÃ SAM MỨN

Mã số thuế: 5600203868 - Đại diện pháp luật: Cà Văn Siêng
Địa chỉ: Xã Sam Mứn - Huyện Điện Biên - Điện Biên, Xã Sam Mứn, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRƯỜNG TIỂU HỌC POM LÓT

Mã số thuế: 5600203956 - Đại diện pháp luật: Lưu Thị Thành
Địa chỉ: xã Sam Mứn - Huyện Điện Biên - Điện Biên, xã Sam Mứn, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN CANG

Mã số thuế: 5600204029 - Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Quang
Địa chỉ: Xã Sam Mứn - Huyện Điện Biên - Điện Biên, Xã Sam Mứn, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 NOONG LUỐNG

Mã số thuế: 5600205865 - Đại diện pháp luật: Lê Quý Đương
Địa chỉ: xã sam mứn - Huyện Điện Biên - Điện Biên, xã sam mứn, Huyện Điện Biên, Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN CƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 5600215775 - Đại diện pháp luật: Đặng Xuân Dương
Địa chỉ: Bản Na Thìn, Xã Sam Mứn, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRƯỜNG MẦM NON XÃ SAM MỨN

Mã số thuế: 5600227971 - Đại diện pháp luật: Mai Thị Cúc
Địa chỉ: xã Sam Mứn - Huyện Điện Biên - Điện Biên, xã Sam Mứn, Huyện Điện Biên, Điện Biên

NGUYỄN THỊ BÍCH

Mã số thuế: 5600233527 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Cương
Địa chỉ: Đội 4, Xã Sam Mứn, Huyện Điện Biên, Điện Biên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI QUỐC HUY TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600267102 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thêm
Địa chỉ: Đội 1, Pom Lót, Xã Sam Mứn, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRƯỜNG MẦM NON YÊN CANG XÃ SAM MỨN

Mã số thuế: 5600274139 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đội 5 Yên Cang, Xã Sam Mứn, Huyện Điện Biên, Điện Biên

CÔNG TY TNHH HOÀNG DIỆU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600323682 - Đại diện pháp luật: Phạm Cường
Địa chỉ: Đội 8, Xã Sam Mứn, Huyện Điện Biên, Điện Biên

HỢP TÁC XÃ ONG MẬT ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600324573 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Đạt
Địa chỉ: Đội 10, Xã Sam Mứn, Huyện Điện Biên, Điện Biên

CÔNG TY TNHH BẢO TÚ TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600326080 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hương
Địa chỉ: Thôn 10, Xã Sam Mứn, Huyện Điện Biên, Điện Biên

CÔNG TY TNHH MINH HIỀN ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600331429 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh
Địa chỉ: Bản Cang, Xã Sam Mứn, Huyện Điện Biên, Điện Biên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon