Doanh nghiệp tại Xã Thanh An, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH PHÚC HƯNG ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600341177 - Đại diện pháp luật: Trần Nguyên Phúc
Địa chỉ: Thôn Hoàng Công Chất, Xã Thanh An, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC ĐẠI NGHĨA ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600340984 - Đại diện pháp luật: Trần Công Quyền
Địa chỉ: Thôn Hoàng Công Chất, Xã Thanh An, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TƯ NHÂN SỐ 21

Mã số thuế: 5600160283 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Hồng cúm, xã Thanh an, Huyện Điện Biên, Điện Biên

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG HÀ NAM BÌNH

Mã số thuế: 5600168821 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đội 4, xã Thanh An, Huyện Điện Biên, Điện Biên

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THANH AN

Mã số thuế: 5600189814 - Đại diện pháp luật: Cà Văn Sương
Địa chỉ: Xã Thanh An - Huyện Điện Biên - Điện Biên, Xã Thanh An, Huyện Điện Biên, Điện Biên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XUÂN HÀ

Mã số thuế: 5600190513 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hà
Địa chỉ: Đội 14, Xã Thanh An, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600191041 - Đại diện pháp luật: Hoàng Chướng
Địa chỉ: Thanh An, Xã Thanh An, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH AN

Mã số thuế: 5600204188 - Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Hằng
Địa chỉ: Xã Thanh An - Huyện Điện Biên - Điện Biên, Xã Thanh An, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THANH AN

Mã số thuế: 5600205199 - Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Đức
Địa chỉ: Xã Thanh An - Huyện Điện Biên - Điện Biên, Xã Thanh An, Huyện Điện Biên, Điện Biên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẢI BÌNH

Mã số thuế: 5600205576 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hải
Địa chỉ: Thôn Hồng Cúm, Xã Thanh An, Huyện Điện Biên, Điện Biên

HỢP TÁC XÃ VIỆT HOÀNG

Mã số thuế: 5600217934 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Cường
Địa chỉ: Bản Mới, Xã Thanh An, Huyện Điện Biên, Điện Biên

LÒ THỊ MIÊN

Mã số thuế: 5600232890 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Cương
Địa chỉ: Đội 8 - Bản Xêm, Xã Thanh An, Huyện Điện Biên, Điện Biên

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SAFE GREEN

Mã số thuế: 5600280333 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Hiên
Địa chỉ: Đội 5, Xã Thanh An, Huyện Điện Biên, Điện Biên

DOANH NGHIỆP TN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHU NGOAN ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600293861 - Đại diện pháp luật: Lưu Bá Nhu
Địa chỉ: Thôn Hồng Cúm, Xã Thanh An, Huyện Điện Biên, Điện Biên

CÔNG TY TNHH MINH PHÁT ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600310193 - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Toản
Địa chỉ: Thôn Hồng Cúm, Xã Thanh An, Huyện Điện Biên, Điện Biên

HỢP TÁC XÃ NÔNG SẢN SẠCH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600323964 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Nhân
Địa chỉ: Đội 5, Xã Thanh An, Huyện Điện Biên, Điện Biên

CÔNG TY TNHH HÙNG VIỆT TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600325305 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Kim Biên
Địa chỉ: Thông Đông Biên 3, Xã Thanh An, Huyện Điện Biên, Điện Biên

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÔN XỐP MÁT ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600325383 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Hoà
Địa chỉ: Thôn Hồng Cúm, Xã Thanh An, Huyện Điện Biên, Điện Biên

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THANH AN

Mã số thuế: 5600330834 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Oai
Địa chỉ: Thôn Đông Biên 1, Xã Thanh An, Huyện Điện Biên, Điện Biên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon