Doanh nghiệp tại Xã Thanh Luông, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH TRUNG QUÂN ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600341226 - Đại diện pháp luật: Vũ Quang Nhân
Địa chỉ: Thôn Thanh Bình B, Xã Thanh Luông, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH XUÂN THÀNH 68

Mã số thuế: 5600339629 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoàn
Địa chỉ: Thôn Thanh Đông, Xã Thanh Luông, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH CỬU ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600338375 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Cửu
Địa chỉ: Thôn Thanh Bình A, Xã Thanh Luông, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

HỢP TÁC XÃ THUỶ SẢN PE LUÔNG

Mã số thuế: 5600177350 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Nghi
Địa chỉ: Hồ Pe Luông, Xã Thanh Luông, Huyện Điện Biên, Điện Biên

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THANH LUÔNG

Mã số thuế: 5600189902 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Ơn
Địa chỉ: Xã Thanh Luông - Huyện Điện Biên - Điện Biên, Xã Thanh Luông, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH LUÔNG

Mã số thuế: 5600204082 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thiệu
Địa chỉ: Xã Thanh Luông - Huyện Điện Biên - Điện Biên, Xã Thanh Luông, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THANH LUÔNG

Mã số thuế: 5600204290 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lâm
Địa chỉ: Xã Thanh Luông - Huyện Điện Biên - Điện Biên, Xã Thanh Luông, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRƯỜNG MẦM NON XÃ THANH LUÔNG

Mã số thuế: 5600204935 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Duyên
Địa chỉ: Xã Thanh Luông - Huyện Điện Biên - Điện Biên, Xã Thanh Luông, Huyện Điện Biên, Điện Biên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRƯỞNG ANH

Mã số thuế: 5600210350 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Trưởng
Địa chỉ: Bản Lé, Xã Thanh Luông, Huyện Điện Biên, Điện Biên

HÀ THỊ LUYẾN

Mã số thuế: 5600218180 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đội 5 xã Thanh Luông, Xã Thanh Luông, Huyện Điện Biên, Điện Biên

NHÀ KHÁCH BIÊN PHÒNG

Mã số thuế: 5600224434 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã thanh luông, Xã Thanh Luông, Huyện Điện Biên, Điện Biên

HÀ THỊ HIÊN

Mã số thuế: 5600232795 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Cương
Địa chỉ: Đội 3 - Cộng hòa, Xã Thanh Luông, Huyện Điện Biên, Điện Biên

QUÀNG THỊ HIỀN

Mã số thuế: 5600232925 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Cương
Địa chỉ: Xã thanh Luông, Xã Thanh Luông, Huyện Điện Biên, Điện Biên

ĐẶNG THỊ QUẾ

Mã số thuế: 5600232932 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Cương
Địa chỉ: Đội 5a, Xã Thanh Luông, Huyện Điện Biên, Điện Biên

LÒ VĂN HỢI

Mã số thuế: 5600232989 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Cương
Địa chỉ: Thanh Luông, Xã Thanh Luông, Huyện Điện Biên, Điện Biên

LÒ THỊ HẰNG

Mã số thuế: 5600232971 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Cương
Địa chỉ: Đội 2, Xã Thanh Luông, Huyện Điện Biên, Điện Biên

VŨ THỊ CHÂU

Mã số thuế: 5600233189 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Cương
Địa chỉ: Đội 5Xã Thanh Luông, Xã Thanh Luông, Huyện Điện Biên, Điện Biên

VŨ THỊ LÝ

Mã số thuế: 5600233245 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Cương
Địa chỉ: Đội 5, Xã Thanh Luông, Huyện Điện Biên, Điện Biên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DƯƠNG SƠN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600239247 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Dương
Địa chỉ: Đội 3, Cộng Hòa, Xã Thanh Luông, Huyện Điện Biên, Điện Biên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BÌNH LONG TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600239938 - Đại diện pháp luật: Đặng Xuân Thưởng
Địa chỉ: Đội 5B, Thanh Bình, Xã Thanh Luông, Huyện Điện Biên, Điện Biên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon