Doanh nghiệp tại Xã Thanh Nưa, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM SẢN ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600341441 - Đại diện pháp luật: Lâm Mỹ Hương
Địa chỉ: Thôn Độc Lập, Xã Thanh Nưa, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HẢI ANH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600340180 - Đại diện pháp luật: Cà Văn Dương
Địa chỉ: Đội 24, Xã Thanh Nưa, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH AN LỘC ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600337646 - Đại diện pháp luật: Lò Thị Phon
Địa chỉ: Đội 11, Xã Thanh Nưa, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ XÃ THANH NƯA

Mã số thuế: 5600203917 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hương
Địa chỉ: xã Thanh Nưa - Huyện Điện Biên - Điện Biên, xã Thanh Nưa, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 THANH NƯA

Mã số thuế: 5600204004 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Trang
Địa chỉ: Xã Thanh Nưa - Huyện Điện Biên - Điện Biên, Xã Thanh Nưa, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRƯỜNG TIỂU HỌC XÃ HUA THANH

Mã số thuế: 5600204244 - Đại diện pháp luật: Trần Danh Tương
Địa chỉ: Xã Thanh Nưa - Huyện Điện Biên - Điện Biên, Xã Thanh Nưa, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRƯỜNG MẦM NON HUA THANH

Mã số thuế: 5600205551 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Tuyết Hường
Địa chỉ: xã Thanh Nưa - Huyện Điện Biên - Điện Biên, xã Thanh Nưa, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRƯỜNG MẦM NON THANH NƯA

Mã số thuế: 5600205671 - Đại diện pháp luật: Cao Thị Thời
Địa chỉ: Xã Thanh Nưa - Huyện Điện Biên - Điện Biên, Xã Thanh Nưa, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRƯỜNG THPT THANH NƯA

Mã số thuế: 5600209355 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Thanh Nưa - Huyện Điện Biên - Điện Biên, xã Thanh Nưa, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600224353 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thanh Nưa, Xã Thanh Nưa, Huyện Điện Biên, Điện Biên

LÒ THỊ HOA

Mã số thuế: 5600232851 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Cương
Địa chỉ: Đội 13 - Bản mển, Xã Thanh Nưa, Huyện Điện Biên, Điện Biên

LÒ THỊ CẢI

Mã số thuế: 5600232900 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Cương
Địa chỉ: Đội 23, Xã Thanh Nưa, Huyện Điện Biên, Điện Biên

HỢP TÁC XÃ THÀNH AN

Mã số thuế: 5600269516 - Đại diện pháp luật: Lò Thành An
Địa chỉ: Hạt 7 - Đội 11, Xã Thanh Nưa, Huyện Điện Biên, Điện Biên

HỢP TÁC XÃ THÙY DƯƠNG

Mã số thuế: 5600275245 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đội 12 - Bản Mển, Xã Thanh Nưa, Huyện Điện Biên, Điện Biên

DOANH NGHIỆP TN VẬN TẢI HOA PHƯỢNG ĐỎ ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600277309 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Toan
Địa chỉ: Đội 26, Xóm Thanh Bình, Xã Thanh Nưa, Huyện Điện Biên, Điện Biên

HỢP TÁC XÃ MAI AN

Mã số thuế: 5600277549 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nhà riêng Bà: Quàng Thị Mai- Đội 19 - Thanh Nưa, Xã Thanh Nưa, Huyện Điện Biên, Điện Biên

HTX DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP

Mã số thuế: 5600307909 - Đại diện pháp luật: Trần Hải Anh
Địa chỉ: Bản Nà Lốm, Xã Thanh Nưa, Huyện Điện Biên, Điện Biên

CÔNG TY TNHH VŨ DŨNG ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600308839 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Dũng
Địa chỉ: Đội 19, Xã Thanh Nưa, Huyện Điện Biên, Điện Biên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon