Doanh nghiệp tại Xã Thanh Yên, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG THANH YÊN

Mã số thuế: 5600341138 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN MẠNH HÙNG
Địa chỉ: Thôn Tiến Thanh, Xã Thanh Yên, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TOÀN CƯỜNG

Mã số thuế: 5600336145 - Đại diện pháp luật: Vũ Minh Sơn
Địa chỉ: Thôn Tiến Thanh, Xã Thanh Yên, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM SÁNG GROUP

Mã số thuế: 5600333031 - Đại diện pháp luật: Quản Bá Tới
Địa chỉ: Đội 2, Xã Thanh Yên, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SÔNG CẦU

Mã số thuế: 5600179083 - Đại diện pháp luật: Lê Hồng Long
Địa chỉ: Đội C3 (Đầu cầu Nậm Thanh), Xã Thanh Yên, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI

Mã số thuế: 5600191115 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Dũng
Địa chỉ: C2, Xã Thanh Yên, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRƯỜNG MẦN NON SỐ 2 THANH YÊN

Mã số thuế: 5600200105 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Thanh Yên - Huyện Điện Biên - Điện Biên, Xã Thanh Yên, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRƯỜNG MẦM NON THANH YÊN

Mã số thuế: 5600203811 - Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Huyền
Địa chỉ: Xã Thanh Yên - Huyện Điện Biên - Điện Biên, Xã Thanh Yên, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRƯỜNG TRUNG HỌC SƠ SỞ THANH YÊN

Mã số thuế: 5600203875 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khoa
Địa chỉ: Xã Thanh Yên - Huyện Điện Biên - Điện Biên, Xã Thanh Yên, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 THANH YÊN

Mã số thuế: 5600204075 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mơ
Địa chỉ: Xã Thanh Yên - Huyện Điện Biên - Điện Biên, Xã Thanh Yên, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 XÃ THANH YÊN

Mã số thuế: 5600205209 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tân
Địa chỉ: Xã Thanh Yên - Huyện Điện Biên - Điện Biên, Xã Thanh Yên, Huyện Điện Biên, Điện Biên

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CONSTECH

Mã số thuế: 5600267903 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Triệu
Địa chỉ: Đội 15, Xã Thanh Yên, Huyện Điện Biên, Điện Biên

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP THANH YÊN

Mã số thuế: 5600278863 - Đại diện pháp luật: Quản Bá Mười
Địa chỉ: Đội 2 - Xã Thanh Yên, Xã Thanh Yên, Huyện Điện Biên, Điện Biên

HỢP TÁC XÃ TRANG TRẠI SINH THÁI ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600303982 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh
Địa chỉ: Đội 7, Xã Thanh Yên, Huyện Điện Biên, Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN CHUỖI THỰC PHẨM AN TOÀN HOA BAN

Mã số thuế: 5600312747 - Đại diện pháp luật: Quản Bá Bẩy
Địa chỉ: Đội 15, Xã Thanh Yên, Huyện Điện Biên, Điện Biên

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NGỌC CHÂU ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600320120 - Đại diện pháp luật: Lê Hồng Giang
Địa chỉ: Đội C3, Xã Thanh Yên, Huyện Điện Biên, Điện Biên

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TOÀN HƯƠNG

Mã số thuế: 5600326718 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Hương
Địa chỉ: Đội 7, Xã Thanh Yên, Huyện Điện Biên, Điện Biên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ GIA ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600327214 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Cương
Địa chỉ: Đội 2, Xã Thanh Yên, Huyện Điện Biên, Điện Biên

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG - GIỐNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600330672 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Nam
Địa chỉ: C2 - Yên Trường, Xã Thanh Yên, Huyện Điện Biên, Điện Biên

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600330827 - Đại diện pháp luật: Đỗ Đức Thắng
Địa chỉ: Thôn Việt Yên, Xã Thanh Yên, Huyện Điện Biên, Điện Biên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon