Doanh nghiệp tại Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH ĐỨC TÂN MƯỜNG ẢNG

Mã số thuế: 5600334772 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đức
Địa chỉ: Số nhà 691, Tổ dân phố 10, Thị Trấn Mường Ảng, Huyện Mường ảng, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TUẤN TÚ

Mã số thuế: 5600177946 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tú
Địa chỉ: Khối 8, Thị Trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MINH QUÝ ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600181318 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Nghiệp
Địa chỉ: Tổ dân phố 10, Thị Trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG THANH THẾ

Mã số thuế: 5600183604 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Lưu
Địa chỉ: Tổ dân phố 9, Thị Trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÀ THẢO

Mã số thuế: 5600113445 - Đại diện pháp luật: Đinh Mạnh Hà
Địa chỉ: Tổ dân phố 7, Thị Trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THÁI HÒA MƯỜNG ẢNG

Mã số thuế: 5600185778 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Duyên
Địa chỉ: Tổ dân phố 7, Thị Trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP HÀ BẮC

Mã số thuế: 5600189726 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Vinh
Địa chỉ: Tổ dân phố 8, Thị Trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU KHÁNH LINH MƯỜNG ẢNG

Mã số thuế: 5600192408 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Định
Địa chỉ: Khối 7, Thị Trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HẢI AN

Mã số thuế: 5600196459 - Đại diện pháp luật: Trương Văn An
Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Thị Trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

Mã số thuế: 5600201028 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Phóng
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên

VĂN PHÒNG HĐND - UBND HUYỆN MƯỜNG ẢNG

Mã số thuế: 5600201010 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Sơn
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY MƯỜNG ẢNG

Mã số thuế: 5600201003 - Đại diện pháp luật: Trương Quang Hải
Địa chỉ: Bản Hón, Thị trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Mã số thuế: 5600201035 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thống
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên

PHÒNG Y TẾ HUYỆN MƯỜNG ẢNG

Mã số thuế: 5600201081 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Đạt
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Mã số thuế: 5600201074 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Hiệp
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên

PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN

Mã số thuế: 5600201067 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Châu
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MƯỜNG ẢNG

Mã số thuế: 5600201099 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Chướng
Địa chỉ: Khối 7, Thị trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN MƯỜNG ẢNG

Mã số thuế: 5600201194 - Đại diện pháp luật: Bùi Quang Ngọc
Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên

TRUNG TÂM DÂN SỐ - KHHGĐ

Mã số thuế: 5600201437 - Đại diện pháp luật: Lò Thị Ún
Địa chỉ: Bản Hón, Thị trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Mã số thuế: 5600201204 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Thoả
Địa chỉ: Bản Hón - TT Mường ảng, Thị Trấn Mường ảng, Huyện Mường ảng, Điện Biên

Xem thêm
Administratoricon