Doanh nghiệp tại Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH AH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600339435 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thu Hải
Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên

DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI TƯ NHÂN MINH TÂN

Mã số thuế: 5600184164 - Đại diện pháp luật: Vũ Tiến Nghiêm ( Xuân Nguyên)
Giám đốc công ty: Vũ Tiến Nghiêm
Địa chỉ: Khối 7, thị trấn Mường ảng, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên

THANH TRA HUYỆN MƯỜNG ẢNG

Mã số thuế: 5600201116 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Mường ảng, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Mã số thuế: 5600201109 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Mường ảng, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Mã số thuế: 5600201148 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Mường ảng, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên

PHÒNG CÔNG THƯƠNG

Mã số thuế: 5600201130 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Mường ảng, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên

TRẠM KHUYẾN NÔNG - KHUYẾN NGƯ

Mã số thuế: 5600201123 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Mường ảng, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

Mã số thuế: 5600201162 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Mường ảng, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN MƯỜNG ẢNG

Mã số thuế: 5600201155 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Mường ảng, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN MƯỜNG ẢNG

Mã số thuế: 5600201451 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khối 6, thị trấn Mường ảng, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên

KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN MƯỜNG ẢNG

Mã số thuế: 5600201444 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Mường ảng, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG ẢNG

Mã số thuế: 5600201476 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khối 3, thị trấn, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG ẢNG

Mã số thuế: 5600201469 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khối 3, thị trấn, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên

PHÒNG THỐNG KÊ HUYỆN MƯỜNG ẢNG

Mã số thuế: 5600201797 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Mường ảng, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên

MẶT TRẬN TỔ QUỐC HUYỆN MƯỜNG ẢNG

Mã số thuế: 5600201814 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Mường ảng, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN MƯỜNG ẢNG

Mã số thuế: 5600201839 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khối 7, thị trấn, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên

HỢP TÁC XÃ THỊNH VƯỢNG

Mã số thuế: 5600189691 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Hưng
Giấy phép số: 6218 000005
Địa chỉ: Khối 3, thị trấn Mường ảng, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO BẢO HIỂM HOÀNG PHONG

Mã số thuế: 5600336917 - Đại diện pháp luật: Bùi Thái Hoàng
Địa chỉ: Số nhà 623B, Tổ dân phố 9, Thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ ĐẤT ĐAI PHÚ HƯNG

Mã số thuế: 5600337727 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Cường
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÂN THANH

Mã số thuế: 5600333747 - Đại diện pháp luật: Bùi Huy Phương
Địa chỉ: Tổ dân phố 9, Thị trấn Mường Ảng, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon