Doanh nghiệp tại Xã Búng Lao, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI HÙNG KHÁNH

Mã số thuế: 5600180025 - Đại diện pháp luật: Phạm Hồng Khánh
Địa chỉ: Bản Quyết Tiến, Xã Búng Lao, Huyện Mường ảng, Điện Biên

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ BÚNG LAO

Mã số thuế: 5600201701 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Sương
Địa chỉ: Xã Búng Lao - Huyện Mường ảng - Điện Biên, Xã Búng Lao, Huyện Mường ảng, Điện Biên

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỐ THÔNG XÃ BÚNG LAO

Mã số thuế: 5600201885 - Đại diện pháp luật: Phạm Công Trường
Địa chỉ: xã Búng Lao - Huyện Mường ảng - Điện Biên, xã Búng Lao, Huyện Mường ảng, Điện Biên

TRƯỜNG THCS BÚNG LAO

Mã số thuế: 5600251558 - Đại diện pháp luật: Lưu Tuấn Cường
Địa chỉ: Xã Búng lao, Xã Búng Lao, Huyện Mường ảng, Điện Biên

TRƯƠNG TH XUÂN LAO

Mã số thuế: 5600251540 - Đại diện pháp luật: Trần Thái Vinh
Địa chỉ: Xã Xuân Lao, Xã Búng Lao, Huyện Mường ảng, Điện Biên

TRƯỜNG MẦM NON BÚNG LAO

Mã số thuế: 5600251565 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Nguyệt
Địa chỉ: Bản Xuân Món, Xã Búng Lao, Huyện Mường ảng, Điện Biên

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÚNG LAO

Mã số thuế: 5600266226 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Mai
Địa chỉ: bản Xuân Hón, Xã Búng Lao, Huyện Mường ảng, Điện Biên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XUÂN TUYÊN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600267283 - Đại diện pháp luật: Đặng Hà Tuyên
Địa chỉ: Bản Chợ, Xã Búng Lao, Huyện Mường ảng, Điện Biên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHINH MINH TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600277316 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Chinh
Địa chỉ: Bản Chợ, Xã Búng Lao, Huyện Mường ảng, Điện Biên

HỢP TÁC XÃ TRƯỜNG DUYÊN

Mã số thuế: 5600287716 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Chợ, Xã Búng Lao, Huyện Mường ảng, Điện Biên

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TỈNH HÀ ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600290733 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Tỉnh
Địa chỉ: Bản Chợ, Xã Búng Lao, Huyện Mường ảng, Điện Biên

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TỚI HẠNH

Mã số thuế: 5600313677 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Tới
Địa chỉ: Bản Chợ, Xã Búng Lao, Huyện Mường ảng, Điện Biên

HỢP TÁC XÃ HOÀNG ANH GIA LAI

Mã số thuế: 5600318428 - Đại diện pháp luật: Lường Văn Lai
Địa chỉ: Bản quyết tiến I, Xã Búng Lao, Huyện Mường ảng, Điện Biên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon