Doanh nghiệp tại Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN SẠCH TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600339636 - Đại diện pháp luật: Đặng Hữu Tuyên
Địa chỉ: Số nhà 14, Tổ dân phố 7, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH HÀ LINH HÀ TĨNH

Mã số thuế: 5600339442 - Đại diện pháp luật: Hồ Sỹ Hà
Địa chỉ: Tổ dân phố 8, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP SI PA PHÌN

Mã số thuế: 5600192133 - Đại diện pháp luật: Vàng Văn Lập
Giấy phép số: 62C8 000001
Địa chỉ: Số nhà 26, nhà trệt - Khu tái định cư - Si Pa Phìn, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM MỨC

Mã số thuế: 5600184478 - Đại diện pháp luật: Vũ Quang
Địa chỉ: Bản Hô Mức, Xã Nậm Nèn, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THẢO HIỀN

Mã số thuế: 5600180427 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiền
Giấy phép số: 6201000177
Địa chỉ: Khối 4, thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên

TRƯỜNG TIỂU HỌC NẬM NÈN

Mã số thuế: 5600297665 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nậm Nèn, Xã Nậm Nèn, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 168 TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600321050 - Đại diện pháp luật: Lụa Thị Hoa
Địa chỉ: Bản Huổi Vang, Xã Mường Mơn, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP MƯỜNG MƯƠN

Mã số thuế: 5600325866 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Tính
Giấy phép số: 6208000013
Địa chỉ: Bản Mường Mươn 2, Xã Mường Mơn, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên

HỢP TÁC XÃ THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 5600314920 - Đại diện pháp luật: Màng Văn Niêm
Giấy phép số: 6208000009
Địa chỉ: Bản Phiêng Đất A, Xã Nậm Nèn, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THỦY ĐIỆN NẬM MỨC 2

Mã số thuế: 5600331281 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Việt
Địa chỉ: Nhà ông Điêu Chính Định, Bản Nậm Nèn, Xã Nậm Nèn, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THỦY TIÊN ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600333112 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Linh
Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP MƯỜNG LAY

Mã số thuế: 5600128032 - Đại diện pháp luật: Điêu Thị Thanh
Địa chỉ: Khối 7, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG SỐ 16 ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600149723 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thanh
Địa chỉ: Tổ dân phố 5, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÙNG MẠNH

Mã số thuế: 5600184654 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chuấn
Địa chỉ: Khối 7, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG SỐ 36

Mã số thuế: 5600158622 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Ngữ
Địa chỉ: Tổ dân phố 11, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

HUYỆN UỶ HUYỆN MƯỜNG CHÀ

Mã số thuế: 5600201758 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Huyện Uỷ huyện Mường Chà, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Mã số thuế: 5600201740 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Mường Chà - Huyện Mường Chà - Điện Biên, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Mã số thuế: 5600201892 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Uỷ ban nhân dân huyện Mường Chà, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN MƯỜNG CHÀ

Mã số thuế: 5600201941 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Uỷ ban nhân dân huyện Mường Chà, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Mã số thuế: 5600201966 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Uỷ ban nhân dân huyện Mường Chà, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon