Doanh nghiệp tại Thị Trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN SẠCH TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600339636 - Đại diện pháp luật: Đặng Hữu Tuyên
Địa chỉ: Số nhà 14, Tổ dân phố 7, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH HÀ LINH HÀ TĨNH

Mã số thuế: 5600339442 - Đại diện pháp luật: Hồ Sỹ Hà
Địa chỉ: Tổ dân phố 8, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THẢO HIỀN

Mã số thuế: 5600180427 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiền
Giấy phép số: 6201000177
Địa chỉ: Khối 4, thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THỦY TIÊN ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600333112 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Linh
Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP MƯỜNG LAY

Mã số thuế: 5600128032 - Đại diện pháp luật: Điêu Thị Thanh
Địa chỉ: Khối 7, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG SỐ 16 ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600149723 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thanh
Địa chỉ: Tổ dân phố 5, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÙNG MẠNH

Mã số thuế: 5600184654 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chuấn
Địa chỉ: Khối 7, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG SỐ 36

Mã số thuế: 5600158622 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Ngữ
Địa chỉ: Tổ dân phố 11, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

HUYỆN UỶ HUYỆN MƯỜNG CHÀ

Mã số thuế: 5600201758 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Huyện Uỷ huyện Mường Chà, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Mã số thuế: 5600201740 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Mường Chà - Huyện Mường Chà - Điện Biên, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Mã số thuế: 5600201892 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Uỷ ban nhân dân huyện Mường Chà, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN MƯỜNG CHÀ

Mã số thuế: 5600201941 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Uỷ ban nhân dân huyện Mường Chà, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Mã số thuế: 5600201966 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Uỷ ban nhân dân huyện Mường Chà, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN

Mã số thuế: 5600201959 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Uỷ ban nhân dân huyện Mường Chà, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN

Mã số thuế: 5600201998 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ dân phố số 5, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Mã số thuế: 5600201980 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phòng giáo dục huyện Mường Chà, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

PHÒNG TƯ PHÁP

Mã số thuế: 5600201973 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Uỷ ban nhân dân huyện Mường Chà, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Mã số thuế: 5600202021 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Uỷ ban nhân dân huyện Mường Chà, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

Mã số thuế: 5600202790 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Mường Chà, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN MƯỜNG CHÀ

Mã số thuế: 5600202776 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ dân phố số 5, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà, Điện Biên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon