Doanh nghiệp tại Xã Mường Tùng, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MIỀN BẮC

Mã số thuế: 5600183594 - Đại diện pháp luật: Cao Thanh Hải
Địa chỉ: Thôn Huổi Sấy, Xã Mường Tùng, Huyện Mường Chà, Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM HE

Mã số thuế: 5600184365 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Khang
Địa chỉ: Bản Mường Tùng, Xã Mường Tùng, Huyện Mường Chà, Điện Biên

TRƯỜNG THCS NẬM HE

Mã số thuế: 5600207037 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Mường Tùng, Xã Mường Tùng, Huyện Mường Chà, Điện Biên

TRƯỜNG TIỂU HỌC NẬM HE

Mã số thuế: 5600207460 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Mường Tùng, Xã Mường Tùng, Huyện Mường Chà, Điện Biên

UBND XÃ MƯỜNG TÙNG

Mã số thuế: 5600207679 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Mường Tùng Mường Chà, Xã Mường Tùng, Huyện Mường Chà, Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM HE

Mã số thuế: 5600252343 - Đại diện pháp luật: Trần Trung Hiếu
Địa chỉ: Xã Mường Tùng, Xã Mường Tùng, Huyện Mường Chà, Điện Biên

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ MƯỜNG TÙNG

Mã số thuế: 5600272269 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Phiêng Ban, Xã Mường Tùng, Huyện Mường Chà, Điện Biên

TRƯỜNG MẦN NON MƯỜNG TÙNG

Mã số thuế: 5600275083 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: BảN PHIêNG BAN, Xã Mường Tùng, Huyện Mường Chà, Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MƯỜNG TÙNG

Mã số thuế: 5600292949 - Đại diện pháp luật: Lê Hồng Sơn
Địa chỉ: Bản Mường Tùng, Xã Mường Tùng, Huyện Mường Chà, Điện Biên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon