Doanh nghiệp tại Xã Na Sang, Huyện Mường Chà, Tỉnh Điện Biên

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 NA SANG

Mã số thuế: 5600207100 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Na Sang - Huyện Mường Chà - Điện Biên, Xã Na Sang, Huyện Mường Chà, Điện Biên

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NA SANG

Mã số thuế: 5600239744 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Na Sang, Xã Na Sang, Huyện Mường Chà, Điện Biên

TRƯỜNG TH SỐ 2 NA SANG

Mã số thuế: 5600272371 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã NA SANG, Xã Na Sang, Huyện Mường Chà, Điện Biên

CÔNG TY TNHH ĐỨC THỌ TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600280037 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Luật
Địa chỉ: Bản Na Sang, Xã Na Sang, Huyện Mường Chà, Điện Biên

TRƯỜNG MẦM NON SỐ 2 NA SANG

Mã số thuế: 5600291127 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nga
Địa chỉ: Xã Na Sang, Xã Na Sang, Huyện Mường Chà, Điện Biên

HỢP TÁC XÃ NA SANG

Mã số thuế: 5600297707 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Tâm
Địa chỉ: Bản Na Sang, Xã Na Sang, Huyện Mường Chà, Điện Biên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐOÀN THẢO TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600308934 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Đoàn
Địa chỉ: Bản Hin 2, Xã Na Sang, Huyện Mường Chà, Điện Biên

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THẠCH SƠN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600331154 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Đoàn
Địa chỉ: Bản Na Pheo, Xã Na Sang, Huyện Mường Chà, Điện Biên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon