Doanh nghiệp tại Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN NẬM MẠ 3

Mã số thuế: 5600340977 - Đại diện pháp luật: Trần Đức Thành
Địa chỉ: Bản Á Di, Xã Leng Su Sìn, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ANH MINH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600339668 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Minh
Địa chỉ: Tổ dân cư số 3, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH TUẤN KIỆT ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600338921 - Đại diện pháp luật: Nghiêm Văn Hùng
Địa chỉ: Bản Nậm Pố 4, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SƠN LINH

Mã số thuế: 5600338262 - Đại diện pháp luật: Giàng Văn Nọi
Địa chỉ: Bản Mường Toong 1, Xã Mường Toong, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 5600173518 - Đại diện pháp luật: Lê Hồng Quang
Địa chỉ: Tổ dân phố số 3, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SƠN MẬN

Mã số thuế: 5600181036 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Mận
Địa chỉ: Bản Mường Nhé, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MƯỜNG NHÉ.

Mã số thuế: 5600189028 - Đại diện pháp luật: Thào A Của
Giấy phép số: 62 03 000079
Địa chỉ: Bản Mường Nhé, xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH NAM THÀNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600178428 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Trường
Địa chỉ: Bản Mường Nhé, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THIÊN TRƯỜNG

Mã số thuế: 5600176117 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Trưởng
Giám đốc công ty: Nguyễn Đình Trường
Địa chỉ: Bản Mường Nhé, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên

TRƯỜNG PTDT BT TIỂU HỌC QUẢNG LÂM SỐ 2

Mã số thuế: 5600297697 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Thái
Giấy phép số: 951/QĐ-UBND
Địa chỉ: Bản Quảng Lâm, Xã Quảng Lâm, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ VINH

Mã số thuế: 5600336811 - Đại diện pháp luật: CAO NHƯ THÀNH
Địa chỉ: Tổ dân cư số 2, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên

DNTN THƯƠNG MẠI HIỆP THỦY

Mã số thuế: 0316424125 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 9/4C Dương Công Khi, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ THCS QUẢNG LÂM

Mã số thuế: 5600206844 - Đại diện pháp luật: Trần Hoàng
Địa chỉ: Xã Quảng Lâm - Huyện Mường Nhé - Điện Biên, Xã Quảng Lâm, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG LÂM

Mã số thuế: 5600206812 - Đại diện pháp luật: Lò Thị Lên
Địa chỉ: Bản Trạm Púng, Xã Quảng Lâm, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

TRƯỜNG PTDT BT TIỂU HỌC QUẢNG LÂM SỐ 1

Mã số thuế: 5600211107 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Kiên
Địa chỉ: Bản Trạm Púng, Xã Quảng Lâm, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

UBND XÃ QUẢNG LÂM

Mã số thuế: 5600239857 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Quảng Lâm, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG PHÚ VUI QUẢNG LÂM

Mã số thuế: 5600268061 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Phú
Địa chỉ: Bản Trạm Púng, Xã Quảng Lâm, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

TRƯỜNG PTDT BT TIỂU HỌC QUẢNG LÂM SỐ 2

Mã số thuế: 5600297691 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Thái
Địa chỉ: Bản Quảng Lâm, Xã Quảng Lâm, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH QUÂN

Mã số thuế: 5600191725 - Đại diện pháp luật: Lại Huy Thảo
Địa chỉ: Xã Mường Toong - Huyện Mường Nhé - Điện Biên, Xã Mường Toong, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ MƯỜNG TOONG

Mã số thuế: 5600205110 - Đại diện pháp luật: Khoàng Văn Thương
Địa chỉ: Xã Mường Toong - Huyện Mường Nhé - Điện Biên, Xã Mường Toong, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon