Doanh nghiệp tại Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên

DNTN THƯƠNG MẠI HIỆP THỦY

Mã số thuế: 0316424125 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 9/4C Dương Công Khi, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ THCS QUẢNG LÂM

Mã số thuế: 5600206844 - Đại diện pháp luật: Trần Hoàng
Địa chỉ: Xã Quảng Lâm - Huyện Mường Nhé - Điện Biên, Xã Quảng Lâm, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG LÂM

Mã số thuế: 5600206812 - Đại diện pháp luật: Lò Thị Lên
Địa chỉ: Bản Trạm Púng, Xã Quảng Lâm, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

TRƯỜNG PTDT BT TIỂU HỌC QUẢNG LÂM SỐ 1

Mã số thuế: 5600211107 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Kiên
Địa chỉ: Bản Trạm Púng, Xã Quảng Lâm, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

UBND XÃ QUẢNG LÂM

Mã số thuế: 5600239857 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Quảng Lâm, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG PHÚ VUI QUẢNG LÂM

Mã số thuế: 5600268061 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Phú
Địa chỉ: Bản Trạm Púng, Xã Quảng Lâm, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

TRƯỜNG PTDT BT TIỂU HỌC QUẢNG LÂM SỐ 2

Mã số thuế: 5600297691 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Thái
Địa chỉ: Bản Quảng Lâm, Xã Quảng Lâm, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH QUÂN

Mã số thuế: 5600191725 - Đại diện pháp luật: Lại Huy Thảo
Địa chỉ: Xã Mường Toong - Huyện Mường Nhé - Điện Biên, Xã Mường Toong, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ MƯỜNG TOONG

Mã số thuế: 5600205110 - Đại diện pháp luật: Khoàng Văn Thương
Địa chỉ: Xã Mường Toong - Huyện Mường Nhé - Điện Biên, Xã Mường Toong, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

TRƯỜNG MẦN NON MƯỜNG TOONG

Mã số thuế: 5600206040 - Đại diện pháp luật: Khánh Thị Hương
Địa chỉ: Xã Mường Toong - Huyện Mường Nhé - Điện Biên, Xã Mường Toong, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

TRƯỜNG TIỂU HỌC HUỔI LẾCH

Mã số thuế: 5600231583 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Mường Toong, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ THCS MƯỜNG TOONG

Mã số thuế: 5600241662 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Mường Toong, Xã Mường Toong, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP-XÂY DỰNG-DỊCH VỤ MƯỜNG TOONG

Mã số thuế: 5600296527 - Đại diện pháp luật: Khoàng Văn Cớm
Địa chỉ: Bản Mường Toong 2, Xã Mường Toong, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CỘNG HẰNG

Mã số thuế: 5600314790 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Cộng
Địa chỉ: Bản Mường Toong, Xã Mường Toong, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

CÔNG TY TNHH NAM PHONG ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600320233 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Cộng
Địa chỉ: Bản Mường Toong, Xã Mường Toong, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

TRƯỜNG MẦM NON NẬM KÈ

Mã số thuế: 5600206805 - Đại diện pháp luật: Lò Thị Son
Địa chỉ: Bản Phiêng Vai, Xã Nậm Kè, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NẬM KÈ

Mã số thuế: 5600206869 - Đại diện pháp luật: Chẻo Văn Sơ
Địa chỉ: Xã Nậm Kè - Huyện Mường Nhé - Điện Biên, Xã Nậm Kè, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

TRƯỜNG TIỂU HỌC NẬM KÈ SỐ 1

Mã số thuế: 5600206890 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Lâm
Địa chỉ: Bản Phiêng Vai, Xã Nậm Kè, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NẬM KÈ

Mã số thuế: 5600206971 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Thanh
Địa chỉ: Xã Nậm Kè - Huyện Mường Nhé - Điện Biên, Xã Nậm Kè, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

CÔNG TY TNHH ĐẠI QUÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600269731 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Thông
Địa chỉ: Bản Phiêng Vai, Xã Nậm Kè, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

Xem thêm
Administratoricon