Doanh nghiệp tại Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ANH MINH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600339668 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Minh
Địa chỉ: Tổ dân cư số 3, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH TUẤN KIỆT ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600338921 - Đại diện pháp luật: Nghiêm Văn Hùng
Địa chỉ: Bản Nậm Pố 4, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 5600173518 - Đại diện pháp luật: Lê Hồng Quang
Địa chỉ: Tổ dân phố số 3, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SƠN MẬN

Mã số thuế: 5600181036 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Mận
Địa chỉ: Bản Mường Nhé, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MƯỜNG NHÉ.

Mã số thuế: 5600189028 - Đại diện pháp luật: Thào A Của
Giấy phép số: 62 03 000079
Địa chỉ: Bản Mường Nhé, xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH NAM THÀNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600178428 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Trường
Địa chỉ: Bản Mường Nhé, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THIÊN TRƯỜNG

Mã số thuế: 5600176117 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Trưởng
Giám đốc công ty: Nguyễn Đình Trường
Địa chỉ: Bản Mường Nhé, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ VINH

Mã số thuế: 5600336811 - Đại diện pháp luật: CAO NHƯ THÀNH
Địa chỉ: Tổ dân cư số 2, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH ĐẠI PHONG TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600181029 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Đại
Địa chỉ: Bản Mường Nhé, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỨC HÙNG ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600181043 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Toàn
Địa chỉ: Bản Mường Nhé, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NAM CƯỜNG

Mã số thuế: 5600190792 - Đại diện pháp luật: Đặng Bảo Chung
Địa chỉ: Xã Mường Nhé - Huyện Mường Nhé - Điện Biên, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

PHÒNG NỘI VỤ

Mã số thuế: 5600202663 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Mường Nhé - Huyện Mường Nhé - Điện Biên, xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN MƯỜNG NHÉ

Mã số thuế: 5600202670 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Mường Nhé - Huyện Mường Nhé - Điện Biên, xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

CHI CỤC THỐNG KÊ HUYỆN MƯỜNG NHÉ

Mã số thuế: 5600204526 - Đại diện pháp luật: Khoàng Văn Vương
Địa chỉ: Trung tâm Mường Nhé, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ TH TRẦN VĂN THỌ

Mã số thuế: 5600205368 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Mường nhé, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

TRƯỜNG MẦM NON MƯỜNG NHÉ.

Mã số thuế: 5600205375 - Đại diện pháp luật: Lò Thị Thu Hồng
Địa chỉ: Xã Mường nhé - Huyện Mường Nhé - Điện Biên, Xã Mường nhé, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHIẾN THƯƠNG

Mã số thuế: 5600206611 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Chiến
Địa chỉ: Xã Mường Nhé - Huyện Mường Nhé - Điện Biên, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

CÔNG TY TNHH SƠN NHỊ ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600210375 - Đại diện pháp luật: Chu Văn Sơn
Địa chỉ: Tổ dân cư số 1, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CƯỜNG CÔNG MƯỜNG NHÉ

Mã số thuế: 5600233559 - Đại diện pháp luật: Thào A Của
Địa chỉ: Bản Mường Nhé, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

PHÒNG DÂN TỘC

Mã số thuế: 5600235330 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trung tâm huyện mường nhé, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon