Doanh nghiệp tại Xã Mường Toong, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SƠN LINH

Mã số thuế: 5600338262 - Đại diện pháp luật: Giàng Văn Nọi
Địa chỉ: Bản Mường Toong 1, Xã Mường Toong, Huyện Mường Nhé, Tỉnh Điện Biên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH QUÂN

Mã số thuế: 5600191725 - Đại diện pháp luật: Lại Huy Thảo
Địa chỉ: Xã Mường Toong - Huyện Mường Nhé - Điện Biên, Xã Mường Toong, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ MƯỜNG TOONG

Mã số thuế: 5600205110 - Đại diện pháp luật: Khoàng Văn Thương
Địa chỉ: Xã Mường Toong - Huyện Mường Nhé - Điện Biên, Xã Mường Toong, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

TRƯỜNG MẦN NON MƯỜNG TOONG

Mã số thuế: 5600206040 - Đại diện pháp luật: Khánh Thị Hương
Địa chỉ: Xã Mường Toong - Huyện Mường Nhé - Điện Biên, Xã Mường Toong, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

TRƯỜNG TIỂU HỌC HUỔI LẾCH

Mã số thuế: 5600231583 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Mường Toong, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ THCS MƯỜNG TOONG

Mã số thuế: 5600241662 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Mường Toong, Xã Mường Toong, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP-XÂY DỰNG-DỊCH VỤ MƯỜNG TOONG

Mã số thuế: 5600296527 - Đại diện pháp luật: Khoàng Văn Cớm
Địa chỉ: Bản Mường Toong 2, Xã Mường Toong, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CỘNG HẰNG

Mã số thuế: 5600314790 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Cộng
Địa chỉ: Bản Mường Toong, Xã Mường Toong, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

CÔNG TY TNHH NAM PHONG ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600320233 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Cộng
Địa chỉ: Bản Mường Toong, Xã Mường Toong, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon