Doanh nghiệp tại Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH TIẾN THƠ TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600296252 - Đại diện pháp luật: Trịnh Đình Tiến
Địa chỉ: Bản Nà Hỳ 3, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN NẬM PỒ

Mã số thuế: 5600321621 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã nà hỳ, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

TRUNG TÂM DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH HUYỆN NẬM PỒ

Mã số thuế: 5600321741 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trung tâm Huyện Nậm Pồ, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT HUYỆN NẬM PỒ

Mã số thuế: 5600322921 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trung tâm huyện, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ-CCT HUYỆN NẬM PỒ

Mã số thuế: 5600322939 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trung tâm huyện, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT HUYỆN NẬM PỒ

Mã số thuế: 5600322914 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trung tâm huyện, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT HUYỆN NẬM PỒ

Mã số thuế: 5600322946 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trung tâm huyện, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HUYỆN NẬM PỒ

Mã số thuế: 5600274273 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trung tâm huyện Nậm Pồ, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN NẬM PỒ

Mã số thuế: 5600274347 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trung tâm huyện Nậm Pồ, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN NẬM PỒ

Mã số thuế: 5600274379 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trung tâm huyện Nậm Pồ, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

PHÒNG DÂN TỘC HUYỆN NẬM PỒ

Mã số thuế: 5600274354 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trung tâm huyện Nậm Pồ, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

PHÒNG KINH TẾ HẠ TẦNG HUYỆN NẬM PỒ

Mã số thuế: 5600274756 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trung tâm huyện Nậm Pồ, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HUYỆN NẬM PỒ

Mã số thuế: 5600274724 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trung tâm huyện Nậm Pồ, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG HUYỆN NẬM PỒ

Mã số thuế: 5600274717 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trung tâm huyện Nậm Pồ, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN NẬM PỒ

Mã số thuế: 5600274763 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trung tâm huyện Nậm Pồ, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN NẬM PỒ

Mã số thuế: 5600274851 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trung tâm huyện Nậm Pồ, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

PHÒNG Y TẾ HUYỆN NẬM PỒ

Mã số thuế: 5600274869 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trung tâm huyện Nậm Pồ, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN NẬM PỒ

Mã số thuế: 5600274876 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trung tâm huyện Nậm Pồ, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

PHÒNG THANH TRA HUYỆN NẬM PỒ

Mã số thuế: 5600275164 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trung tâm huyện Nậm Pồ, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN NẬM PỒ

Mã số thuế: 5600281104 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trung tâm huyện Nậm Pồ, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Administratoricon