Doanh nghiệp tại Xã Nà Khoa, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC NÀ KHOA

Mã số thuế: 5600205329 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nà khoa, Xã Nà Khoa, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NÀ KHOA

Mã số thuế: 5600206795 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nà Khoa, Xã Nà Khoa, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

TRƯỜNG MẦM NON NÀ KHOA

Mã số thuế: 5600206957 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Nà Khoa, Xã Nà Khoa, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH PHONG LINH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600277531 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Đại
Giám đốc công ty: Bùi Văn Thắng
Địa chỉ: Bản Huổi Hâu, Xã Nà Khoa, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH PHÚC HƯNG TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600277570 - Đại diện pháp luật: Chu Văn Sơn
Giám đốc công ty: Chu Văn Hưng
Địa chỉ: Bản Huổi Đáp, Xã Nà Khoa, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG LỘC PHÁT ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600277676 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Minh
Địa chỉ: Bản Huổi Đáp, Xã Nà Khoa, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT BẮC

Mã số thuế: 2500404068 - Đại diện pháp luật: Lã Anh Tuấn
Địa chỉ: Bản Huổi Đáp, Xã Nà Khoa, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VŨ HOÀNG ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600269548 - Đại diện pháp luật: Bùi Thanh Long
Địa chỉ: Bản Huổi Đáp, Xã Nà Khoa, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY HUYỆN NẬM PỒ

Mã số thuế: 5600270198 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Nà Khoa, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

VĂN PHÒNG UBND HUYỆN NẬM PỒ

Mã số thuế: 5600270208 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Nà Khoa, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

ĐÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH HUYỆN NẬM PỒ

Mã số thuế: 5600270688 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trung tâm huyện Nậm Pồ, Xã Nà Khoa, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH AN MINH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600297520 - Đại diện pháp luật: Quàng Văn Minh
Địa chỉ: Bản Huổi Đáp, Xã Nà Khoa, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIANG PÓ

Mã số thuế: 5600295322 - Đại diện pháp luật: Và A Pó
Địa chỉ: Bản Huổi Đáp, Xã Nà Khoa, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUỲNH ANH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600295393 - Đại diện pháp luật: Lã Văn Huỳnh
Địa chỉ: Bản Huổi Đáp, Xã Nà Khoa, Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon