Doanh nghiệp tại Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG HỒNG HÀ

Mã số thuế: 5600120361 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Nguyệt
Địa chỉ: 36 - Tiểu khu Thống nhất - Thị trấn Tủa chùa, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TƯ NHÂN MINH ĐÔNG

Mã số thuế: 5600120386 - Đại diện pháp luật: Phạm Minh Đông
Địa chỉ: 34A - Tiểu khu Thống nhất - Thị trấn Tủa chùa, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VINH HỒ

Mã số thuế: 5600145711 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Hồ
Địa chỉ: Tiểu khu Thành Công, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TƯ NHÂN HÀ THÀNH

Mã số thuế: 5600150084 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Hiến
Địa chỉ: số nhà 35 tiểu khu thắng lợi, thị trấn Tủa chùa, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TƯ NHÂN SƠN HÀ

Mã số thuế: 5600157890 - Đại diện pháp luật: Bùi Xuân Trường
Địa chỉ: Khu Đồng Tâm, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

TRUNG TÂM GDNN - GDTX HUYỆN TỦA CHÙA

Mã số thuế: 5600189941 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiệu
Địa chỉ: Khu Thành Công, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

UBND THỊ TRẤN TỦA CHÙA

Mã số thuế: 5600189973 - Đại diện pháp luật: Lờ A Tráng
Địa chỉ: Khu Đoàn Kết, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

PHÒNG CÔNG THƯƠNG HUYỆN TỦA CHÙA

Mã số thuế: 5600189966 - Đại diện pháp luật: Lê Hoa
Địa chỉ: Khu Thắng Lợi, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TỦA CHÙA

Mã số thuế: 5600190016 - Đại diện pháp luật: Vừ A Sử
Địa chỉ: Khu Thắng Lợi, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN TỦA CHÙA

Mã số thuế: 5600190009 - Đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Phi
Địa chỉ: Khu Đồng Tâm, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Mã số thuế: 5600189998 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Bình
Địa chỉ: Khu Thắng Lợi, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

CÔNG TY TNHH HOÀNG BẮC ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600190658 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Biển
Địa chỉ: Tổ dân phố Thành Công, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH HUYỆN TỦA CHÙA

Mã số thuế: 5600202215 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Đạo
Địa chỉ: Thị trấn Tủa Chùa - Huyện Tủa Chùa - Điện Biên, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT CƯƠNG

Mã số thuế: 5600202800 - Đại diện pháp luật: Đoàn Xuân Nhiệm
Địa chỉ: Khu Thắng Lợi, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TƯ NHÂN HỒNG VƯỢNG

Mã số thuế: 5600181163 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Thịnh
Địa chỉ: Khu Thắng Lợi, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRUNG ĐỨC

Mã số thuế: 5600205022 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thuỷ
Địa chỉ: Khu Đồng Tâm, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT HÙNG

Mã số thuế: 5600208954 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chuyển
Địa chỉ: Tiểu khu Thống Nhất, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Mã số thuế: 5600211900 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Thắng lợi thị trấnTủa Chùa, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TƯ NHÂN VIỆT ANH

Mã số thuế: 5600222236 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Liên
Địa chỉ: Số nhà 73 khu phố Đồng Tâm, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

TRƯỞNG PT DÂN TỘC NỘI TRÚ - TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN TỦA CHÙA

Mã số thuế: 5600224297 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Thành Công - Thị Trấn Tủa Chùa, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

Xem thêm
Administratoricon