Doanh nghiệp tại Xã Mường Báng, Huyện Tủa Chùa, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DUY HỒNG TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600169374 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đỗ Nghị
Địa chỉ: Đội 7, Xã Mường Báng, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BIÊN XÂM

Mã số thuế: 5600185577 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Biên
Địa chỉ: Xã mường Báng - Huyện Tủa Chùa - Điện Biên, Xã mường Báng, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

UBND XÃ MƯỜNG BÁNG

Mã số thuế: 5600190231 - Đại diện pháp luật: Tòng Văn Thảo
Địa chỉ: Xã Mường Báng - Huyện Tủa Chùa - Điện Biên, Xã Mường Báng, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

HỢP TÁC XÃ LINH HỒNG VIỆT

Mã số thuế: 5600268872 - Đại diện pháp luật: Đào Duy Chính
Địa chỉ: Đội 4, Xã Mường Báng, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

HỢP TÁC XÃ MAI LINH

Mã số thuế: 5600275044 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đội 9, Xã Mường Báng, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

CÔNG TY TNHH TUẤN HƯỜNG ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600292000 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Tứ
Địa chỉ: Đội 3, Xã Mường Báng, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG HOÀNG SÁNG ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600297457 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sáng
Địa chỉ: Đội 4, Xã Mường Báng, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

TRƯỜNG THCS MƯỜNG BÁNG

Mã số thuế: 5600320385 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Hùng
Địa chỉ: Đội 8, Xã Mường Báng, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

TRƯỜNG MẦM NON MƯỜNG BÁNG SỐ 1

Mã số thuế: 5600320473 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huân
Địa chỉ: Đội 3, Xã Mường Báng, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

TRƯỜNG PTDT BT TIỂU HỌC MƯỜNG BÁNG SỐ 2

Mã số thuế: 5600320561 - Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Luyện
Địa chỉ: Huổi lực, Xã Mường Báng, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

TRƯỜNG MẦM NON MƯỜNG BÁNG SỐ 3

Mã số thuế: 5600324069 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hằng
Địa chỉ: Đội 7, Xã Mường Báng, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

TRƯỜNG PTHD BT TIỂU HỌC MƯỜNG BÁNG SỐ 1

Mã số thuế: 5600324439 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Chung
Địa chỉ: Đội 3, Xã Mường Báng, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP MƯỜNG BÁNG

Mã số thuế: 5600326186 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Út Mai
Địa chỉ: Đội 9, Xã Mường Báng, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

CÔNG TY TNHH SƠN GIANG NAM

Mã số thuế: 5600326570 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Sáu
Địa chỉ: Đội 3, Xã Mường Báng, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

TRƯỜNG MẦM NON MƯỜNG BÁNG SỐ 2

Mã số thuế: 5600327084 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thắm
Địa chỉ: Huổi lực 2, Xã Mường Báng, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

CÔNG TY TNHH ĐẶNG GIA ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600331059 - Đại diện pháp luật: Đặng Đức Hải
Địa chỉ: Khu Huổi Lực, Xã Mường Báng, Huyện Tủa Chùa, Điện Biên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon