Doanh nghiệp tại Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN GIA HUY

Mã số thuế: 5600334758 - Đại diện pháp luật: LÒ THỊ THÌN
Địa chỉ: Bản Vánh 3, Xã Chiềng Đông, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY CP THƯƠNG NGHIỆP TUẦN GIÁO TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600100069 - Đại diện pháp luật: Trần Trung Đệ
Địa chỉ: Khối Thắng Lợi, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MẠNH QUÂN

Mã số thuế: 5600149730 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quyết Chiến
Địa chỉ: Số nhà 88, Khối Trường Xuân, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐOÀN LÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600153247 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Lân
Địa chỉ: Số nhà 69, Khối Tân Giang, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG KIM

Mã số thuế: 5600109061 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Chí
Địa chỉ: Số nhà 29, Khối Tân Tiến, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

HỢP TÁC XÃ TÂN LẬP

Mã số thuế: 5600173356 - Đại diện pháp luật: Lê Hải Yến
Địa chỉ: Khối Đồng Tâm, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

CÔNG TY TNHH TUẤN LINH TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600176614 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ: Số nhà 147, Khối Tân Thủy, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG TRƯỜNG GIANG ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600179502 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Ước
Địa chỉ: Số nhà 50, Khối Trường Xuân, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CƯỜNG TÂN

Mã số thuế: 5600179534 - Đại diện pháp luật: Lê Mạnh Cường
Địa chỉ: Khối Đồng Tâm, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

CÔNG TY TNHH TÂN CƯƠNG TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600185249 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Chính
Địa chỉ: Số nhà 11, Khối Đoàn Kết, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP ĐIỆN TUẦN GIÁO

Mã số thuế: 5600189500 - Đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Huy
Địa chỉ: Số nhà 39, Khối Tân Thủy, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI TƯ NHÂN ĐẠI DƯƠNG

Mã số thuế: 5600191316 - Đại diện pháp luật: Lê Thành Dương
Địa chỉ: Số nhà 40 - Khối Tân Tiến, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẠI THẮNG

Mã số thuế: 5600203321 - Đại diện pháp luật: Hoàng Bá Tài
Địa chỉ: Số nhà 50, Khối Tân Thủy, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

CÔNG TY TNHH HOÀNG THÀNH

Mã số thuế: 5600214073 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thanh
Địa chỉ: Số nhà 57, Khối tân Thủy, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

CÔNG TY TNHH THỊNH TUYẾT

Mã số thuế: 5600218670 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Thịnh
Địa chỉ: Số nhà 07, Khối Tân Tiến, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

PHAN QUANG VINH

Mã số thuế: 5600232280 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Cương
Địa chỉ: SN 56 - Khối 20/7, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

Mã số thuế: 5600232308 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Cương
Địa chỉ: SN 03 - Khối Sơn Thuỷ, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

CÔNG TY TNHH SƠN HẠNH TUẦN GIÁO

Mã số thuế: 5600234351 - Đại diện pháp luật: Tô Quốc Sơn
Địa chỉ: Khối Tân Thủy, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ TÂM AN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600236831 - Đại diện pháp luật: Hà Quyết
Địa chỉ: Số nhà 100, Khối Tân Giang, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & THƯƠNG MẠI LONG MINH TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600250579 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Long
Địa chỉ: Số nhà 89, Khối Tân Giang, Thị trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

Xem thêm
Administratoricon