Doanh nghiệp tại Xã Chiềng Sinh, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CHIỀNG SINH

Mã số thuế: 5600208665 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Chiềng sinh - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên, Xã Chiềng sinh, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

TRƯỜNG MẦM NON CHIỀNG SINH

Mã số thuế: 5600208714 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Chiềng sinh - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên, Xã Chiềng sinh, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHIỀNG SINH

Mã số thuế: 5600208707 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Chiềng sinh - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên, Xã Chiềng sinh, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH MINH

Mã số thuế: 5600208697 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Chiềng sinh - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên, Xã Chiềng sinh, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

TRƯỜNG MẪU GIÁO BÌNH MINH

Mã số thuế: 5600208721 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Chiềng sinh - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên, Xã Chiềng sinh, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

TRƯỜNG TIỂU HỌC BAN MAI

Mã số thuế: 5600234841 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Ta Cơn, Xã Chiềng sinh, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

TRƯỜNG TIỂU HỌC BAN MAI

Mã số thuế: 5600248379 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Chiềng sinh - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên, Xã Chiềng sinh, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

HỢP TÁC XÃ PHÁT HUY

Mã số thuế: 5600291783 - Đại diện pháp luật: Bạc Cầm Tươi
Địa chỉ: NR ông: Bạc Cầm Tươi - Bản Tà Cơn, Xã Chiềng Sinh, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon