Doanh nghiệp tại Xã Mường Mùn, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ MƯỜNG MÙN

Mã số thuế: 5600208601 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Mường Mùn - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên, Xã Mường Mùn, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

TRƯỜNG MẪU GIÁO MƯỜNG MÙN

Mã số thuế: 5600208658 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Mường Mùn - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên, Xã Mường Mùn, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

TRƯỜNG TIỂU HỌC MƯỜNG MÙN

Mã số thuế: 5600208633 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Mường Mùn - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên, Xã Mường Mùn, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐB - VIỆT NAM

Mã số thuế: 5600233446 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thúy Hiền
Địa chỉ: Bản Mường II, Xã Mường Mùn, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

TRƯỜNG MẦM NON AN BÌNH

Mã số thuế: 5600234513 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Ta Pao, Xã Mường mùn, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

TRƯỜNG TIỂU HỌC NẬM MỨC

Mã số thuế: 5600234834 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Ta Pao, Xã Mường Mùn, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

TRƯỜNG TIỂU HỌC PÚ XI

Mã số thuế: 5600248770 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Mường mùn - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên, Xã Mường mùn, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

TRƯỜNG MẦM NON PÚ XI

Mã số thuế: 5600249100 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Pú xi II, Xã Mường mùn, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SODIC ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600281577 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Sơn
Địa chỉ: Bản Huổi Lốt 1, Xã Mường Mùn, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ

Mã số thuế: 5600297425 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Huấn
Địa chỉ: Bản Huổi Lốt, Xã Mường Mùn, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI MƯỜNG MÙN

Mã số thuế: 5600325707 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Chuyên
Địa chỉ: Bản Lúm, Xã Mường Mùn, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

CÔNG TY TNHH THỦY ĐIỆN SODIC NẬM MU 2

Mã số thuế: 5600328144 - Đại diện pháp luật: Lý Anh Tuấn
Địa chỉ: Bản Huổi Lốt 1, Xã Mường Mùn, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon