Doanh nghiệp tại Xã Quài Cang, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên

TRƯỜNG MẦM NON HOA MAI

Mã số thuế: 5600208739 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Quài Cang - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên, Xã Quài Cang, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 QUÀI CANG

Mã số thuế: 5600208753 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Quài cang - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên, Xã Quài cang, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

TRƯỜNG MẦM NON QUÀI CANG

Mã số thuế: 5600208760 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Quài cang - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên, Xã Quài cang, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUÀI CANG

Mã số thuế: 5600208785 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Quài cang - Huyện Tuần Giáo - Điện Biên, Xã Quài cang, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN RỪNG VIỆT TÂY BẮC

Mã số thuế: 5600217684 - Đại diện pháp luật: Vũ Hải Bằng
Địa chỉ: Bản Kệt, Xã Quài Cang, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG HẢI HƯỜNG TUẦN GIÁO

Mã số thuế: 5600277443 - Đại diện pháp luật: Lò Minh Hải
Địa chỉ: Bản Sái, Xã Quài Cang, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

CÔNG TY TNHH HÀ HIẾU TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600310210 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Hà
Địa chỉ: Bản Sái Ngoài, Xã Quài Cang, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

CÔNG TY TNHH KIM THOA TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600316910 - Đại diện pháp luật: Lò Thị Thoa
Địa chỉ: Bản Côm, Xã Quài Cang, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ HIỆU NHIÊN

Mã số thuế: 5600321371 - Đại diện pháp luật: Tạ Văn Hiệu
Địa chỉ: Bản Cón, Xã Quài Cang, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG MẠNH TOÀN

Mã số thuế: 5600329028 - Đại diện pháp luật: Đỗ Mạnh Toàn
Địa chỉ: Bản nong, Xã Quài Cang, Huyện Tuần Giáo, Điện Biên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon