Tỉnh thành phố

Advertisement
Lọc theo thành phố icon

Doanh nghiệp tại Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

CHI NHÁNH TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THỊ XÃ MƯỜNG LAY

Mã số thuế: 5600265945 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Nậm Cản, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THỊ XÃ MƯỜNG LAY

Mã số thuế: 5600205600 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nậm Cản, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TƯ NHÂN ĐỨC ANH

Mã số thuế: 5600184943 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Toàn
Địa chỉ: Tổ 8 , Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

NGUYỄN ĐỨC ÁNH

Mã số thuế: 5600272565 - Đại diện pháp luật: Nuyễn Đức Ánh
Giấy phép số: 62B8000000055
Địa chỉ: Tổ 11, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

HỢP TÁC XÃ LÂM KHOÁNG SẢN HỒNG HÀ

Mã số thuế: 5600209362 - Đại diện pháp luật: Hoàng Quang Tuyến
Giấy phép số: 62B8 0000004
Địa chỉ: Tổ 10 Phường Na Lay, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG ĐÀ GIANG

Mã số thuế: 5600214115 - Đại diện pháp luật: Lê Danh Bắc
Địa chỉ: Tổ 13, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH TRÍ NAM

Mã số thuế: 5600215486 - Đại diện pháp luật: Đỗ Viết Tiến
Địa chỉ: Tổ 01, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH XUÂN LỘC ĐB

Mã số thuế: 5600227611 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến
Địa chỉ: Tổ 7, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH THANH BÌNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600169328 - Đại diện pháp luật: Trần Trung Thắng
Địa chỉ: Tổ 5, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH NAM LÀNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600287201 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Lành
Địa chỉ: Khu chợ, Tổ 13, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

VĂN PHÒNG HĐND - UBND THỊ XÃ MƯỜNG LAY

Mã số thuế: 5600202649 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 7, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

THỊ UỶ THỊ XÃ MƯỜNG LAY

Mã số thuế: 5600202631 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 5, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH HƯNG THÙY ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600287498 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Hưng
Địa chỉ: Số nhà 02, Tổ 7, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐỨC TRƯỜNG

Mã số thuế: 5600191066 - Đại diện pháp luật: Phùng Trọng Đông
Địa chỉ: Tổ 13, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH CHUNG MINH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600290099 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Chung
Địa chỉ: Tổ 11, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI BÌNH ĐẠT

Mã số thuế: 5600327398 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Đạt
Địa chỉ: Số nhà 20, Tổ dân phố 9, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG HUY PHÁT

Mã số thuế: 5600313187 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sỹ
Giấy phép số: 62B8000013
Địa chỉ: Tổ 13, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

HTX XÂY DỰNG VÀ CƠ ĐIỆN DẬU PHÁT

Mã số thuế: 5600242874 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Dậu
Giấy phép số: 62B8 0000006
Địa chỉ: Tổ 9, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

HỢP TÁC XÃ HOÀNG DŨNG

Mã số thuế: 5600239487 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Năm
Giấy phép số: 62B8 000000003
Địa chỉ: Tổ 12, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH THU HÀ TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600239208 - Đại diện pháp luật: Lương Trường Giang
Địa chỉ: Tổ 11, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon