Tỉnh thành phố

Advertisement
Lọc theo thành phố icon

Doanh nghiệp tại Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LAY NƯA

Mã số thuế: 5600205417 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản ổ, Xã Lay Nưa, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP LO LÉ

Mã số thuế: 5600204903 - Đại diện pháp luật: Điêu Văn Oai
Giấy phép số: 62b8 0000001
Địa chỉ: Bản Ló, Xã Lay Nưa, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ VẬN TẢI LAI CHÂU

Mã số thuế: 5600192165 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tin
Địa chỉ: Tổ 1, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

CHI NHÁNH TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THỊ XÃ MƯỜNG LAY

Mã số thuế: 5600265945 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Nậm Cản, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THỊ XÃ MƯỜNG LAY

Mã số thuế: 5600205600 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Nậm Cản, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TƯ NHÂN ĐỨC ANH

Mã số thuế: 5600184943 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Toàn
Địa chỉ: Tổ 8 , Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

NGUYỄN ĐỨC ÁNH

Mã số thuế: 5600272565 - Đại diện pháp luật: Nuyễn Đức Ánh
Giấy phép số: 62B8000000055
Địa chỉ: Tổ 11, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

HỢP TÁC XÃ LÂM KHOÁNG SẢN HỒNG HÀ

Mã số thuế: 5600209362 - Đại diện pháp luật: Hoàng Quang Tuyến
Giấy phép số: 62B8 0000004
Địa chỉ: Tổ 10 Phường Na Lay, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

Mã số thuế: 5600200680 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 11, phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG ĐÀ GIANG

Mã số thuế: 5600214115 - Đại diện pháp luật: Lê Danh Bắc
Địa chỉ: Tổ 13, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH TRÍ NAM

Mã số thuế: 5600215486 - Đại diện pháp luật: Đỗ Viết Tiến
Địa chỉ: Tổ 01, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẠN XUÂN

Mã số thuế: 5600126927 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nhuấn
Địa chỉ: Tổ 5, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH NGỌC TUỆ TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600276023 - Đại diện pháp luật: Bùi Đức Giang
Giám đốc công ty: Bùi Thị Tuệ
Địa chỉ: Tổ 5, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LƯU THÚY TIÊN

Mã số thuế: 5600226978 - Đại diện pháp luật: Lưu Phú Đức
Địa chỉ: Tổ 10, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH XUÂN LỘC ĐB

Mã số thuế: 5600227611 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến
Địa chỉ: Tổ 7, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG ĐỨC THỊNH

Mã số thuế: 5600229464 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Đức
Giấy phép số: 62B80000006
Địa chỉ: Tổ 10 - Phường Sông Đà, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH THANH BÌNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600169328 - Đại diện pháp luật: Trần Trung Thắng
Địa chỉ: Tổ 5, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

THANH TRA THỊ XÃ MƯỜNG LAY

Mã số thuế: 5600200507 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 11, phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

PHÒNG TÀI NGHUYÊN - MÔI TRƯỜNG

Mã số thuế: 5600200553 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 11, phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

PHÒNG NỘI VỤ

Mã số thuế: 5600200641 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 11, phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon