Advertisement

Tỉnh thành phố

Advertisement
Lọc theo thành phố icon

Doanh nghiệp tại Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH THANH LÂM TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600304048 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cương
Địa chỉ: Tổ 13, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THỊ XÃ MƯỜNG LAY

Mã số thuế: 5600291712 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 4, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

HỢP TÁC XÃ SƠN HẢI

Mã số thuế: 5600292145 - Đại diện pháp luật: Lù Văn Túng
Giấy phép số: 6202000002
Địa chỉ: Số nhà 282 - Tổ 5, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

HỢP TÁC XÃ DƯƠNG HẰNG LONG PHÚC

Mã số thuế: 5600294713 - Đại diện pháp luật: Lại Thế Dương
Giấy phép số: 6202 000006
Địa chỉ: Tổ 2, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẢN MO

Mã số thuế: 5600297513 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 1, Xã Lay Nưa, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

PHÒNG TƯ PHÁP THỊ XÃ MƯỜNG LAY

Mã số thuế: 5600297545 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 6, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÁ TỰ NHIÊN ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600326644 - Đại diện pháp luật: Phạm Hồng Mạnh
Địa chỉ: Bản ổ, Xã Lay Nưa, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY CỔ PHẦN SLATE HOÀNG LIÊN SƠN

Mã số thuế: 5600326958 - Đại diện pháp luật: Lê Bá Linh
Giám đốc công ty: Lê Hữu Tú
Địa chỉ: Số nhà 25, tổ 5, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THỊ XÃ MƯỜNG LAY

Mã số thuế: 5600328881 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: tổ 1, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

TRUNG TÂM QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI THỊ XÃ MƯỜNG LAY

Mã số thuế: 5600329701 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: tổ 3, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

Mã số thuế: 5600330136 - Đại diện pháp luật: Lường Văn Voóng
Địa chỉ: Tổ 4, phường Sông Đà, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THỊ XÃ MƯỜNG LAY

Mã số thuế: 5600330489 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Bản Nậm Cản, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QUẢNG BA ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600332528 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Quảng
Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Tỉnh Điện Biên

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon