Doanh nghiệp tại Xã Long Giao, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG HẢI VINA

Mã số thuế: 3603752421 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thiêm
Địa chỉ: Khu 3, ấp Suối Râm, Xã Long Giao, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH CẨM MỸ LINH

Mã số thuế: 3600281502 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Lương
Địa chỉ: ấp Suối Cả, Hương Lộ 10, Xã Long Giao, Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

UBND XÃ LONG GIAO

Mã số thuế: 3600359237 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Long Giao - Huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai, Xã Long Giao, Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

PHÒNG HẠ TẦNG KINH TẾ HUYỆN CẨM MỸ

Mã số thuế: 3600763351 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thuận
Địa chỉ: Xã Long Giao - Huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai, Xã Long Giao, Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Mã số thuế: 3600816589 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Phúc
Địa chỉ: Xã Long Giao - Huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai, Xã Long Giao, Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CẨM MỸ

Mã số thuế: 3600939132 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Vân
Địa chỉ: khu hành chính, Xã Long Giao, Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

HUỲNH THỊ NGỌC TIÊN

Mã số thuế: 3600955102 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Ngọc Tiên
Địa chỉ: T3, ấp Hoàn quân, xã Long giao, Xã Long Giao, Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CẨM MỸ

Mã số thuế: 3600957653 - Đại diện pháp luật: Lưu Văn Tường
Địa chỉ: khu hành chính, Xã Long Giao, Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CẨM MỸ

Mã số thuế: 3601374291 - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Ninh
Địa chỉ: Xã Long Giao - Huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai, Xã Long Giao, Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Mã số thuế: 3602014816 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Long Giao - Huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai, xã Long Giao, Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN CẨM MỸ

Mã số thuế: 3602031272 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Long Giao - Huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai, xã Long Giao, Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

THANH TRA HUYỆN CẨM MỸ

Mã số thuế: 3602033350 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Long Giao - Huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai, Xã Long Giao, Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Mã số thuế: 3602035830 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Long Giao - Huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai, xã Long Giao, Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN CẨM MỸ

Mã số thuế: 3602035799 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Long Giao - Huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai, xã Long Giao, Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC HUYỆN CẨM MỸ

Mã số thuế: 3602037450 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Long Giao - Huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai, xã Long Giao, Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

TRƯỞNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CẨM MỸ

Mã số thuế: 3602040598 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: khu hành chính, Xã Long Giao, Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

TRUNG TÂM GD NGHỀ NGHIỆP - GD THƯỜNG XUYÊN CẨM MỸ

Mã số thuế: 3602047032 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Long Giao, Xã Long Giao, Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ CẨM MỸ

Mã số thuế: 3602060964 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Long Giao - Huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai, Xã Long Giao, Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM MỸ

Mã số thuế: 3602076227 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Long Giao - Huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai, Xã Long Giao, Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

PHÒNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Mã số thuế: 3602076308 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Long Giao - Huyện Cẩm Mỹ - Đồng Nai, Xã Long Giao, Huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

Xem thêm
Administratoricon