Doanh nghiệp tại Thị Trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH HOÀNG TRUNG THÀNH

Mã số thuế: 3603776327 - Đại diện pháp luật: HÀ CAO SƠN
Địa chỉ: Số 183, KP. Hiệp Quyết, Quốc Lộ 20, Thị Trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH ĐỖ XUÂN VỤ

Mã số thuế: 3603770847 - Đại diện pháp luật: ĐỖ XUÂN VỤ
Địa chỉ: Số nhà 255/5, KDC 14, KP Hiệp Đồng, Thị Trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ XD TRUNG KIÊN

Mã số thuế: 3603768238 - Đại diện pháp luật: Lê Đức Trung
Địa chỉ: Số 17 Ấp 5, Thị Trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH NGỌC TƯỜNG LAM EXPRESS

Mã số thuế: 3603749676 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sáng
Địa chỉ: Số 31, tổ 1, KP 114, Thị Trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH CHỐNG THẤM DUY PHÁT

Mã số thuế: 3603748552 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số nhà 251, KP 114, Tổ 7, Thị Trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH NAM NINH

Mã số thuế: 3600281397 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 194/3, KP Hiệp Quyết, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU 114

Mã số thuế: 3600284020 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Quyên
Địa chỉ: Số 48, KP 114, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Đồng Nai

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC ĐỊNH QUÁN

Mã số thuế: 3600361250 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Danh
Địa chỉ: Thị Trấn Định Quán, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Đồng Nai

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐỊNH QUÁN

Mã số thuế: 3600361282 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tùng
Địa chỉ: KP Hiệp Tâm 1, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Đồng Nai

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

Mã số thuế: 3600354567 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn Định Quán - Huyện Định Quán - Đồng Nai, Thị Trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Đồng Nai

PHÒNG KINH TẾ

Mã số thuế: 3600354655 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn Định Quán - Huyện Định Quán - Đồng Nai, Thị Trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Đồng Nai

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN ĐỊNH QUÁN

Mã số thuế: 3600354609 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Hiệp Tâm 2, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Đồng Nai

PHÒNG ĐỊA CHÍNH

Mã số thuế: 3600354662 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn Định Quán - Huyện Định Quán - Đồng Nai, Thị Trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Đồng Nai

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỊNH QUÁN

Mã số thuế: 3600580157 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn Định Quán - Huyện Định Quán - Đồng Nai, Thị Trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH TÂN TRUNG THÀNH

Mã số thuế: 3600603164 - Đại diện pháp luật: Đỗ Hoàng Minh Thành
Địa chỉ: Số 184, KP. Hiệp Quyết, Quốc Lộ 20, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG HẢI ANH

Mã số thuế: 3600609712 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hải
Địa chỉ: Số 189, KP Hiệp Quyết, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Đồng Nai

PHẠM THỊ NGỌC THU

Mã số thuế: 3600673605 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Ngọc Thu
Địa chỉ: 72 ấp Hiệp Đồng, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG - DỊCH VỤ HỮU NGUYỄN

Mã số thuế: 3600890215 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kiệt
Địa chỉ: Số 14, Khu dân cư 1, ấp Hiệp Lợi, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Đồng Nai

HTX THƯƠNG MẠI DV ĐỊNH QUÁN

Mã số thuế: 3600952912 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Triều
Địa chỉ: Chợ Trung Tâm, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Đồng Nai

HTX ĐỒNG TÂM ĐỊNH QUÁN

Mã số thuế: 3600994905 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuyên
Địa chỉ: ấp Hiệp Tân 1, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Đồng Nai

Xem thêm
Administratoricon