Doanh nghiệp tại Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH QUỲNH GIA NHƯ

Mã số thuế: 3603777930 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN VĂN LÊN
Địa chỉ: Số 2115, tổ 16, ấp 2, Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

DNTN KINH DOANH VÀNG HỒNG HỒNG NGỌC

Mã số thuế: 3603747340 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 1072, Tổ 31, Ấp 2, Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

DNTN KINH DOANH VÀNG NGỌC ĐƯỢC

Mã số thuế: 3603747220 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 2001, Tổ 29, Ấp 2, Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH MTV SANRIMJOHAP VINA

Mã số thuế: 3600237278 - Đại diện pháp luật: Kim Dong Hyuk
Địa chỉ: KCN ông Kèo, Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

UBND XÃ PHƯỚC KHÁNH

Mã số thuế: 3600434445 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp 2, Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH XI MĂNG SIAM CITY NHƠN TRẠCH

Mã số thuế: 3600622216 - Đại diện pháp luật: Philippe Bernard Richart
Địa chỉ: Khu Công nghiệp ông Kèo, Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRẠM XĂNG DẦU THÁI TÂM

Mã số thuế: 3600633296 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Rõ
Địa chỉ: số 283, ấp 2, Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

HTX THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯỚC KHÁNH

Mã số thuế: 3600657709 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp 2, Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÊ TÔNG PHAN VŨ - ĐỒNG NAI

Mã số thuế: 3600674750 - Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Tuấn
Địa chỉ: ấp 2, Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

DNTN ANH BẢO PHƯƠNG

Mã số thuế: 3600710180 - Đại diện pháp luật: Lê Thuần Phong
Địa chỉ: ấp 3, Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

CTY LIÊN DOANH LAFARGE XI MĂNG

Mã số thuế: 3600811372 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phước Khánh - Huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai, Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH BÒ CẠP VÀNG

Mã số thuế: 3600869809 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Tiến
Địa chỉ: ấp 3, Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2

Mã số thuế: 3600897316 - Đại diện pháp luật: Ngô Đức Nhân
Địa chỉ: ấp 3, Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

CTY EJTECH CO., LTD,

Mã số thuế: 3600900801 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phước Khánh - Huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai, Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

HTX ĐÓNG TÀU XÀ LAN NHƠN TRẠCH

Mã số thuế: 3600940385 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phước Đạt
Địa chỉ: Tổ 31, ấp 1, Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

CÔNG TY MARUBENI CORPORATION

Mã số thuế: 3601019434 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phước Khánh - Huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai, Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

CTY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2

Mã số thuế: 3601022395 - Đại diện pháp luật: Ngô Đức Nhân
Địa chỉ: ấp 3, Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BÊ TÔNG CÔNG NGHỆ CAO

Mã số thuế: 3601050089 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Lanh
Địa chỉ: Khu công nghiệpông Kèo, ấp 3, thôn Tây Khánh, Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH MTV SANRIMJOHAP VINA

Mã số thuế: 3601447479 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Phước Khánh - Huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai, xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY PHƯỚC VINH

Mã số thuế: 3601455649 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thắng
Địa chỉ: ấp 2, Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Xem thêm
Administratoricon