Doanh nghiệp tại Xã Gia Kiệm, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH SUPERSHIP THỐNG NHẤT - ĐỒNG NAI

Mã số thuế: 3603774023 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Hưng
Địa chỉ: Số 5/1A, ấp Đông Kim, Xã Gia Kiệm, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG QUỐC TẾ VIỆT-SHIP

Mã số thuế: 3603757596 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Phương Uyên
Địa chỉ: 54/1G, ấp Võ Dõng, Xã Gia Kiệm, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH KIỆM TÂN II

Mã số thuế: 3600284373 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hùng
Địa chỉ: Số 17/3D, ấp Tây Nam, Xã Gia Kiệm, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG NGỌC BÍCH

Mã số thuế: 3600362007 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Hoàng
Địa chỉ: 17/1D, đường Tây Nam, ấp Phát Hải, Xã Gia Kiệm, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CẦU ĐƯỜNG ĐẠI VIỆT

Mã số thuế: 3600435216 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Huynh
Địa chỉ: 12/3D, Tây Nam, Xã Gia Kiệm, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH MTV TRẠM XĂNG DẦU DANH TRUYỀN

Mã số thuế: 3600512566 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuỳ
Địa chỉ: 160/4B, ấp Tây Kim, Xã Gia Kiệm, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH GIA KIỆM

Mã số thuế: 3600514926 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Đông
Địa chỉ: 104/4H, ấp Võ Dõng 3, Xã Gia Kiệm, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - BÙI NHẬT TÙNG

Mã số thuế: 3600675560 - Đại diện pháp luật: Bùi Đức Hân
Địa chỉ: Km 04+100m, ấp Võ Dõng, Tỉnh lộ 762, Xã Gia Kiệm, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH PHẠM ĐỨC TUẤN

Mã số thuế: 3600985763 - Đại diện pháp luật: Phạm Đức Tuấn
Địa chỉ: Số 8/2A, ấp Đông Kim, Xã Gia Kiệm, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN TAM NÔNG - PHÁP VIỆT

Mã số thuế: 3601034344 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tầm
Địa chỉ: Số 72, đường Soklu, ấp Võ Dõng 3, Xã Gia Kiệm, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN ĐỒNG HIỆP

Mã số thuế: 3601637039 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hạng
Địa chỉ: 7/3H ấp Võ Dõng, Xã Gia Kiệm, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

TRƯỜNG THCS LAM SƠN

Mã số thuế: 3602116494 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Tây Nam, Xã Gia Kiệm, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH MTV NHÀ GIA KIỆM

Mã số thuế: 3602220576 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Toản
Địa chỉ: 145/4B, ấp Tây Kim, Xã Gia Kiệm, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAI QUANG MINH

Mã số thuế: 3602457328 - Đại diện pháp luật: Mai Quang Vinh
Địa chỉ: 48/2E, ấp Võ Dõng 1, Xã Gia Kiệm, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG QUỐC TẾ IN CO

Mã số thuế: 3602457381 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thái Trung
Địa chỉ: Số 56/2E, Quốc lộ 20, ấp Võ Dõng, Xã Gia Kiệm, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHẠM PHỐ

Mã số thuế: 3602597967 - Đại diện pháp luật: Phạm Thái Hòa
Địa chỉ: 16/5B, Tây Kim, Xã Gia Kiệm, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH M.M.T.T QUỲNH LONG

Mã số thuế: 3602654220 - Đại diện pháp luật: Lại Hoàng Hiệp
Địa chỉ: 91/2H, ấp Võ Dõng, Xã Gia Kiệm, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒ TRUNG HẬU

Mã số thuế: 3602778025 - Đại diện pháp luật: Hồ Trung Hậu
Địa chỉ: Đội 2, ấp Đông Bắc, Xã Gia Kiệm, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 3602801780 - Đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Lộc
Địa chỉ: 12/4G, ấp Võ Dõng, Xã Gia Kiệm, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI KHU TÂY BẠCH LÂM

Mã số thuế: 3603068839 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Sơn
Địa chỉ: Tây Bạch Lâm, Xã Gia Kiệm, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Xem thêm
Administratoricon