Doanh nghiệp tại Xã Hưng Lộc, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN NGỌC BÍCH

Mã số thuế: 3603765981 - Đại diện pháp luật: NGUYỄN NGỌC BÍCH
Địa chỉ: Tổ 10, Ấp 9/4, Xã Hưng Lộc, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HIỆP THƯƠNG

Mã số thuế: 3603765639 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thùy Hoài Thương
Địa chỉ: Tổ 18, ấp Hưng Thạnh, Xã Hưng Lộc, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH TM - DV HƯNG LỘC

Mã số thuế: 3600263168 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiệp
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, ấp Hưng Hiệp, Xã Hưng Lộc, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH HƯNG NHƠN

Mã số thuế: 3600649497 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thanh Thanh
Địa chỉ: 158, ấp Hưng Nhơn, Quốc lộ 1A, Xã Hưng Lộc, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG HOÀNG BẢO LONG

Mã số thuế: 3600663371 - Đại diện pháp luật: Nguyễn ThịThế
Địa chỉ: Số 149A, ấp Hưng Thạnh, Quốc lộ 1A, Xã Hưng Lộc, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

ĐỘI ĐO ĐẠC HUYỆN THỐNG NHẤT

Mã số thuế: 3600664262 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hiệp Quế
Địa chỉ: Xã Hưng Lộc - Huyện Thống Nhất - Đồng Nai, Xã Hưng Lộc, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH I.D.C MINH THÀNH

Mã số thuế: 3600732018 - Đại diện pháp luật: Võ Đình Thanh
Địa chỉ: Số 299, ấp Hưng Thạnh, Xã Hưng Lộc, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH AN PHI

Mã số thuế: 3600900738 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Chung
Địa chỉ: Số 180, ấp Hưng Nhơn, Xã Hưng Lộc, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH HƯNG LỘC PHÁT

Mã số thuế: 3601450009 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Như Ý
Địa chỉ: Số 130, ấp Hưng Nhơn, Quốc lộ 1A, Xã Hưng Lộc, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH AN TÍN

Mã số thuế: 3601828530 - Đại diện pháp luật: Phạm Bảo Linh
Địa chỉ: Số 210, Quốc lộ 1A, ấp Hưng Nhơn, Xã Hưng Lộc, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BIỂN NGỌC

Mã số thuế: 3601985149 - Đại diện pháp luật: Dương Đình Chiến
Địa chỉ: Số 22A, ấp Hưng Nghĩa, Quốc lộ 1A, Xã Hưng Lộc, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

DNTN MINH ĐỨC TRUNG

Mã số thuế: 3602285478 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Trung
Địa chỉ: 118, ấp Hưng Nhơn, Xã Hưng Lộc, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH NHỰT ANH HUY

Mã số thuế: 3602391187 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Thao
Địa chỉ: Số 139, khu 2, ấp Hưng Hiệp, Xã Hưng Lộc, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIÊN GIA HUY

Mã số thuế: 3602401075 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Thiện
Địa chỉ: 49, ấp Hưng Nghĩa, Quốc lộ 1, Xã Hưng Lộc, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG KIẾN VIỆT PHÁT

Mã số thuế: 3602502411 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Định
Địa chỉ: 133, Quốc lộ 1 A, ấp Hưng Thạnh, Xã Hưng Lộc, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SONG HUY PHÁT

Mã số thuế: 3602715593 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Thiện
Địa chỉ: Số 47, ấp Hưng Nghĩa, QL 1A, Xã Hưng Lộc, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NHÂN ĐỨC

Mã số thuế: 3602804317 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Nhân
Địa chỉ: Số 231, Khu 3, ấp Hưng Hiệp, Xã Hưng Lộc, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯNG LỘC

Mã số thuế: 3602828639 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Lai
Địa chỉ: ấp Hưng Nhơn, Xã Hưng Lộc, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

HỢP TÁC XÃ HƯNG THẠNH

Mã số thuế: 3603057107 - Đại diện pháp luật: Lưu Thị Hồng Diễm
Địa chỉ: Tổ 14, ấp Hưng Thạnh, Xã Hưng Lộc, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

HỢP TÁC XÃ ĐẠI HƯNG LỘC

Mã số thuế: 3603059792 - Đại diện pháp luật: Phùng Văn Thắng
Địa chỉ: ấp Hưng Hiệp, Xã Hưng Lộc, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Xem thêm
Administratoricon