Doanh nghiệp tại Xã Xuân Thạnh, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TAM HOÀNG

Mã số thuế: 3600262203 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hải
Địa chỉ: Văn phòng giao dịch: ấp Trần Hưng Đạo, Quốc lộ 20, Xã Xuân Thạnh, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH TUẤN

Mã số thuế: 3600635261 - Đại diện pháp luật: Lương Thị Bảy
Địa chỉ: Số 43/1, ấp Lập Thành, quốc lộ 1A, Xã Xuân Thạnh, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUỐC HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 3600808154 - Đại diện pháp luật: Hà Đắc Minh Khiết
Địa chỉ: Tổ 4, ấp 9/4, Xã Xuân Thạnh, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN THỐNG NHẤT

Mã số thuế: 3601373756 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Xuân Thạnh - Huyện Thống Nhất - Đồng Nai, Xã Xuân Thạnh, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÚ VIỆT TÍN

Mã số thuế: 3601727885 - Đại diện pháp luật: Đặng Phước Dừa
Địa chỉ: Lô 18-19 Quốc lộ 1A, Xã Xuân Thạnh, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN THỐNG NHẤT

Mã số thuế: 3602041175 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Xuân Thạnh - Huyện Thống Nhất - Đồng Nai, xã Xuân Thạnh, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN THỐNG NHẤT

Mã số thuế: 3602041270 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Xuân Thạnh - Huyện Thống Nhất - Đồng Nai, xã Xuân Thạnh, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN THỐNG NHẤT

Mã số thuế: 3602041312 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Hiền
Địa chỉ: Khu trung tâm hành chính huyện Thống Nhất, Xã Xuân Thạnh, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN THỐNG NHẤT

Mã số thuế: 3602107323 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Xuân Thạnh, Xã Xuân Thạnh, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT

Mã số thuế: 3602116462 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Xuân Thạnh, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN THỐNG NHẤT

Mã số thuế: 3602168710 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Xuân Thạnh, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

Mã số thuế: 3602169827 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: , Xã Xuân Thạnh, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HÀ THIÊN NHIÊN

Mã số thuế: 3602209445 - Đại diện pháp luật: Dương Thị Ngọc Cẩm
Địa chỉ: Tổ 4, ấp 9/4, Xã Xuân Thạnh, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT

Mã số thuế: 3602229508 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Lập Thành, Xã Xuân Thạnh, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYÊN HƯƠNG

Mã số thuế: 3602254462 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Cả
Địa chỉ: 777, tổ 8, ấp Trần Hưng Đạo, Xã Xuân Thạnh, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN THỐNG NHẤT

Mã số thuế: 3602288091 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: QL20, Xã Xuân Thạnh, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT

Mã số thuế: 3602288133 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: khu Trung Tâm hành chính Huyện Thống Nhất, Xã Xuân Thạnh, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN THẠNH

Mã số thuế: 3602288165 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Trần Cao Vân, Xã Xuân Thạnh, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 11

Mã số thuế: 3602288214 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Trung Tâm Hành Chính Huyện, Xã Xuân Thạnh, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

HỢP TÁC XÃ XUÂN THẠNH

Mã số thuế: 3602293140 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: QL20 ấp Trần Hưng Đạo, Xã Xuân Thạnh, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Xem thêm
Administratoricon