Doanh nghiệp tại Xã Phương Thịnh, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DƯƠNG PHAN

Mã số thuế: 1402148671 - Đại diện pháp luật: Dương Nghĩa Quốc
Địa chỉ: Ấp 4, Xã Phương Thịnh, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 1402148590 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thanh Phương
Địa chỉ: Ấp 4, Xã Phương Thịnh, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN HOÀNG HUY

Mã số thuế: 1400305008 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Minh
Địa chỉ: ấp 2, Xã Phương Thịnh, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHƯƠNG THỊNH

Mã số thuế: 1401000383 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Phương Thịnh - Huyện Cao Lãnh - Đồng Tháp, xã Phương Thịnh, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP 26/3 PHƯƯƠNG THỊNH

Mã số thuế: 1401179726 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp 5 Xã Phương Thịnh, Xã Phương Thịnh, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BA NƯỚC

Mã số thuế: 1401253296 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Ba
Địa chỉ: Tổ 9, ấp 5, Xã Phương Thịnh, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHÂU BÌNH

Mã số thuế: 1401279350 - Đại diện pháp luật: Đinh Châu Bình
Địa chỉ: Tổ 16, ấp 5, Xã Phương Thịnh, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

CBT XÃ PHƯƠNG THỊNH

Mã số thuế: 1401872874 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Phương Thịnh, Xã Phương Thịnh, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN KINH DOANH VÀNG KIM CHI PHƯƠNG THỊNH

Mã số thuế: 1401918920 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn An
Địa chỉ: Tổ 18, ấp 5, Xã Phương Thịnh, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP 14/10 PHƯƠNG THỊNH

Mã số thuế: 1401952872 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp 2, Xã Phương Thịnh, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH MTV VẠN PHÚC ĐỒNG THÁP

Mã số thuế: 1401976249 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hai
Địa chỉ: Số 5E, ấp 5, Xã Phương Thịnh, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG PHƯỚC DŨNG

Mã số thuế: 1402002425 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Điệp
Địa chỉ: Số 255, ấp 5, Xã Phương Thịnh, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG LIỀN THƯ

Mã số thuế: 1402002418 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Huyền Thư
Địa chỉ: Tổ 31, ấp 5, Xã Phương Thịnh, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP NÔNG PHÚ

Mã số thuế: 1402061981 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Trung
Địa chỉ: Tổ 6, ấp 4, Xã Phương Thịnh, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH MTV TV - XD CƯỜNG GIA PHÚC

Mã số thuế: 1402075984 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Võ Hữu Phúc
Địa chỉ: ấp 5, Xã Phương Thịnh, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

CBT XÃ PHƯƠNG THỊNH

Mã số thuế: 1402094507 - Đại diện pháp luật: Cbt Xã Phương Thịnh
Địa chỉ: ấp 1, Xã Phương Thịnh, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH BẢO VỆ THỰC VẬT HỢP GIA PHÁT

Mã số thuế: 1402120813 - Đại diện pháp luật: Phan Thanh Hợp
Địa chỉ: Số 103,ấp 3, Xã Phương Thịnh, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP AN GIA PHÁT

Mã số thuế: 1402120933 - Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Bình
Địa chỉ: Tổ 8, ấp 5, Xã Phương Thịnh, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon