Doanh nghiệp tại Xã Long Khánh A, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LONG KHÁNH A

Mã số thuế: 1400570535 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mến
Địa chỉ: ấp Long Thạnh B, Xã Long Khánh A, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LONG KHÁNH A

Mã số thuế: 1400785516 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Long Thạnh B, Xã Long Khánh A, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG KHÁNH A6

Mã số thuế: 1400899954 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Long Phước, Xã Long Khánh A, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG KHÁNH A1

Mã số thuế: 1400901265 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Long Thạnh B, Xã Long Khánh A, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG KHÁNH A3

Mã số thuế: 1400916092 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Long Hậu, Xã Long Khánh A, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG KHÁNH A4

Mã số thuế: 1401034777 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Long Hữu, Xã Long Khánh A, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LONG KHÁNH A

Mã số thuế: 1401056058 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Long Hậu, Xã Long Khánh A, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

TRƯỜNG MẪU GIÁO LONG KHÁNH A

Mã số thuế: 1401086951 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Long Thạnh B, Xã Long Khánh A, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KHÁNH DUY

Mã số thuế: 1401129330 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Khánh
Địa chỉ: Tổ 14, ấp Long Hậu, Xã Long Khánh A, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN XÂY DỰNG THIÊN TRÂN

Mã số thuế: 1401574691 - Đại diện pháp luật: Phan Tấn Quốc
Địa chỉ: ấp Long Tả, Xã Long Khánh A, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

XÃ LONG KHÁNH A

Mã số thuế: 1401874293 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đường Nông Thôn, Xã Long Khánh A, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

HỢP TÁC XÃ LONG KHÁNH

Mã số thuế: 1401924240 - Đại diện pháp luật: Trương Hoàng Nam
Địa chỉ: Tổ 20, tuyến dân cư ấp Long Phước, Xã Long Khánh A, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

HỢP TÁC XÃ DỆT CHOÀNG LONG KHÁNH

Mã số thuế: 1402023400 - Đại diện pháp luật: Đặng Thanh Dũng
Địa chỉ: ấp Long Tả, Xã Long Khánh A, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH THÀNH TRUNG HỒNG NGỰ

Mã số thuế: 1402062199 - Đại diện pháp luật: Phan Thành Trung
Địa chỉ: Số 388/11, ấp Long Hậu, Xã Long Khánh A, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH HÙNG DUYÊN ĐỒNG THÁP

Mã số thuế: 1402072398 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Bích Duyên
Địa chỉ: ấp Long Thạnh A, Xã Long Khánh A, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN KIM ANH HỒNG NGỰ

Mã số thuế: 1402117659 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thum
Địa chỉ: Tổ 14, ấp Long Phước, Xã Long Khánh A, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

Xem thêm
Administratoricon