Doanh nghiệp tại Xã Long Thuận, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LONG THUẬN

Mã số thuế: 1400570510 - Đại diện pháp luật: Kha Văn Liến
Địa chỉ: ấp Long Hoà, Xã Long Thuận, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LONG THUẬN

Mã số thuế: 1400837570 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Long Thới B, Xã Long Thuận, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG THUẬN 3

Mã số thuế: 1400943480 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Long Thới B, Xã Long Thuận, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

TRƯỜNG MẪU GIÁO LONG THUẬN

Mã số thuế: 1401079418 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Long Thới B, Xã Long Thuận, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG THUẬN 4

Mã số thuế: 1401079390 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Long Thạnh, Xã Long Thuận, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG THUẬN 2

Mã số thuế: 1401086944 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Long Hưng, Xã Long Thuận, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU NHỰT NAM

Mã số thuế: 1401108267 - Đại diện pháp luật: Lê Nhựt Nam
Địa chỉ: Số 213, tổ 9, ấp Long Hoà, Xã Long Thuận, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUYÊN PHÚ

Mã số thuế: 1401366356 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thấm
Địa chỉ: Số 177, ấp Long Thạnh, Xã Long Thuận, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

XÃ LONG THUẬN

Mã số thuế: 1401874367 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đường Nông Thôn, Xã Long Thuận, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN BÙI THANH TÚ

Mã số thuế: 1401884069 - Đại diện pháp luật: Bùi Thanh Tú
Địa chỉ: Tổ 16, ấp Long Hòa, Xã Long Thuận, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT - TIÊU THỤ RAU AN TOÀN XÃ LONG THUẬN

Mã số thuế: 1401931840 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thanh Phú
Địa chỉ: ấp Long Hòa, Xã Long Thuận, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN THÁI PHƯƠNG THANH

Mã số thuế: 1402007536 - Đại diện pháp luật: Thái Văn Phên
Địa chỉ: ấp Long Hòa, Xã Long Thuận, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN CUNG CẤP NƯỚC SẠCH TÀI LỢI

Mã số thuế: 1402016139 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Tấn Tài
Địa chỉ: Tuyến dân cư số 3, ấp Long Hưng, Xã Long Thuận, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TUẤN LONG THUẬN

Mã số thuế: 1402020625 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Tuấn
Địa chỉ: Số 408, ấp Long Hưng, Xã Long Thuận, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

XÃ LONG THUẬN_CQT

Mã số thuế: 1402025944 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Long Thuận - Huyện Hồng Ngự - Đồng Tháp, Xã Long Thuận, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG SKY

Mã số thuế: 1402079548 - Đại diện pháp luật: Lâm Văn Trung
Địa chỉ: Số 600, ấp Long Hưng, Xã Long Thuận, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG KIM HƯƠNG HẢO

Mã số thuế: 1402088101 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hảo Em
Địa chỉ: ấp Long Thạnh, Xã Long Thuận, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU NGUYỄN VĂN HOÀNG

Mã số thuế: 1402095370 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thùy Linh
Địa chỉ: Số 596, ấp Long Hưng, Xã Long Thuận, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN NGUYỄN YẾN NHI

Mã số thuế: 1402110808 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Tuyết
Địa chỉ: ấp Long Hòa, Xã Long Thuận, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH TRUNG TRUNG CHÍNH

Mã số thuế: 1402120651 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Chính
Địa chỉ: ấp Long Thạnh, Xã Long Thuận, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Administratoricon