Doanh nghiệp tại Xã Thường Lạc, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN VẠN LỢI

Mã số thuế: 1400103509 - Đại diện pháp luật: Kiến Văn Lỷ
Địa chỉ: ấp Thị, Xã Thường Lạc, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

HTX NÔNG NGHIỆP SỐ 2

Mã số thuế: 1400462113 - Đại diện pháp luật: Dương Hồng Dân
Địa chỉ: tổ 8, ấp Thị, Xã Thường Lạc, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CẨM DUYÊN

Mã số thuế: 1400282209 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Ngự
Địa chỉ: ấp Thị, Xã Thường Lạc, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THƯỜNG LẠC

Mã số thuế: 1400591856 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Hoà
Địa chỉ: ấp Trà Đư, Xã Thường Lạc, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HIỆP THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 1400689227 - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Thành
Địa chỉ: Đường ĐT 841, ấp 4, Xã Thường Lạc, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THƯỜNG LẠC

Mã số thuế: 1400791037 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Trà Đư, Xã Thường Lạc, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

TRƯỜNG TIỂU HỌC THƯỜNG LẠC

Mã số thuế: 1400900046 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Thị, Xã Thường Lạc, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

TRƯỜNG MẪU GIÁO THƯỜNG LẠC

Mã số thuế: 1401124276 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Thị, Xã Thường Lạc, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CỬA SỔ NHỰA ĐỒNG THÁP

Mã số thuế: 1401369011 - Đại diện pháp luật: Đoàn Thanh Thảo
Địa chỉ: Số 345, Tổ 13, Xã Thường Lạc, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH 01TV NGUYỄN LÁNH

Mã số thuế: 1401822802 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hương
Địa chỉ: Số 243, Tổ 9, ấp Thị, Xã Thường Lạc, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

XÃ THƯỜNG LẠC

Mã số thuế: 1401874261 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đường ĐT 841, Xã Thường Lạc, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN ĐẶNG HÙNG HỒNG NGỰ

Mã số thuế: 1401912453 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thu Hồng
Địa chỉ: ấp Trà Đư, Xã Thường Lạc, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH 01 TV PHÂN BÓN BẢO NGỌC ÂN

Mã số thuế: 1401933887 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thủy
Địa chỉ: Số 182, Tổ 5, ấp Trà Đư, Xã Thường Lạc, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỪA THỦ

Mã số thuế: 1402013811 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Cọp
Địa chỉ: ấp Trà Đư, Xã Thường Lạc, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

XÃ THƯỜNG LẠC_CQT

Mã số thuế: 1402025782 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Thương Lạc - Huyện Hồng Ngự - Đồng Tháp, Xã Thương Lạc, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG VĨNH PHƯỚC

Mã số thuế: 1402116077 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Cẩm Giang
Địa chỉ: Tổ 4, ấp Trà Đư, Xã Thường Lạc, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HOÀNG TÂM ĐỒNG THÁP

Mã số thuế: 1402122320 - Đại diện pháp luật: Trịnh Hoàng Tâm
Địa chỉ: Đường ĐT 841, Xã Thường Lạc, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUỲNH NHƯ

Mã số thuế: 1402137729 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Nu
Địa chỉ: ấp 1, Xã Thường Lạc, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Administratoricon