Doanh nghiệp tại Xã Thường Phước 1, Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH MTV HƯNG YÊN

Mã số thuế: 1400403333 - Đại diện pháp luật: Phạm Hưng Yên
Địa chỉ: Số 48, ấp 1, Xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÒA AN

Mã số thuế: 1400437533 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phước Hòa
Địa chỉ: Tổ 10, ấp 2, Xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĂN TÂM

Mã số thuế: 1400522203 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Giấy
Địa chỉ: Tổ 3, ấp 2, Xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ THƯỜNG PHƯỚC 1

Mã số thuế: 1400591951 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Tại
Địa chỉ: ấp 2, Xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒ BẢO NGỌC

Mã số thuế: 1400660997 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hùng
Địa chỉ: Tổ 10, ấp 1, Xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THƯỜNG PHƯỚC 1

Mã số thuế: 1400916254 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp 2, Xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

TRƯỜNG MẪU GIÁO THƯỜNG PHƯỚC 1

Mã số thuế: 1400943522 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp 2, Xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

TRƯỜNG TIỂU HỌC THƯỜNG PHƯỚC 1

Mã số thuế: 1400943561 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp 2, Xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

TRƯỜNG TIỂU HỌC THƯỜNG PHƯỚC 1A

Mã số thuế: 1400975852 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp 1, Xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯỚC TIÊN

Mã số thuế: 1401034544 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuyết Linh
Địa chỉ: ấp 1, Xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

TRƯỜNG TIỂU HỌC THƯỜNG PHƯỚC 1B

Mã số thuế: 1401049195 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp 1, Xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

XÃ THƯỜNG PHƯỚC 1

Mã số thuế: 1401874279 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Đường ĐT 841, Xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

TRƯỜNG MẦM NON THƯỜNG PHƯỚC 1

Mã số thuế: 1401900553 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp 1, Xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH MAY MẶC TUYẾT THÀNH

Mã số thuế: 1401917028 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Tuấn
Địa chỉ: ĐT 841, ấp 1, Xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG KIM GIÀU

Mã số thuế: 1401937264 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Bộng
Địa chỉ: ấp 1, Xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU TRUNG THANH

Mã số thuế: 1401938155 - Đại diện pháp luật: Lại Văn Tạo
Địa chỉ: Tổ 1, ấp 1, Xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG KIM PHONG HUY

Mã số thuế: 1401938187 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Địa chỉ: Số 94, ấp 1, Xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG KIM TRƯỜNG THƯỜNG PHƯỚC

Mã số thuế: 1401938853 - Đại diện pháp luật: Lê Vũ Trường
Địa chỉ: Số 77, ấp 1, Xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ - XÂY DỰNG SÁU KẾT

Mã số thuế: 1401943451 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kết
Địa chỉ: Số 973, ấp 1, Xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG KIM TIẾN HỒNG NGỰ

Mã số thuế: 1401961154 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Xước
Địa chỉ: ấp 1, Xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

Xem thêm
Administratoricon