Doanh nghiệp tại Xã Tân Hòa, Huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH THẮNG MAI ĐỒNG THÁP

Mã số thuế: 1402154403 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Tùng
Địa chỉ: Số 25/1, ấp Hòa Định, Xã Tân Hòa, Huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH MTV CẤP NƯỚC HẠNH NHÂN

Mã số thuế: 1402148495 - Đại diện pháp luật: Võ Thị Húp
Địa chỉ: Số 196A/1, ấp Tân Mỹ, Xã Tân Hòa, Huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGHĨA THÀNH

Mã số thuế: 1400208572 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dợn
Địa chỉ: ấp Hòa Tân, Xã Tân Hòa, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH BÌNH

Mã số thuế: 1400366681 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thanh
Địa chỉ: Số 071B, ấp Hòa Bình, Xã Tân Hòa, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÔNG VIỆT

Mã số thuế: 1400444629 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 414/HB, ấp Hòa Bình, Xã Tân Hòa, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG LOAN

Mã số thuế: 1400462071 - Đại diện pháp luật: Ngô Ngọc Khanh
Địa chỉ: Số 472/2, ấp Hoà Tân, Xã Tân Hòa, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN HOÀ

Mã số thuế: 1400758618 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Tân Thuận, Xã Tân Hòa, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp

TRƯỜNG MẪU GIÁO TÂN HOÀ

Mã số thuế: 1400759890 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: QL 54, Hòa Tân, Xã Tân Hòa, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU NHỚT HOÀNG KIM

Mã số thuế: 1400997687 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bé Thanh Em
Địa chỉ: Số 98A/1, ấp Tân Mỹ, Xã Tân Hòa, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - XUẤT NHẬP KHẨU TÂN LỢI

Mã số thuế: 1401595846 - Đại diện pháp luật: Hứa Quang Việt
Địa chỉ: Tổ 58, ấp Hòa Tân, Xã Tân Hòa, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp

MST ĐẶC TRƯNG XÃ TÂN HÒA

Mã số thuế: 1401872560 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: MST, Xã Tân Hòa, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG LÊ THƯ

Mã số thuế: 1401912823 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Thư
Địa chỉ: Số 95B/4, ấp Hòa Tân, Xã Tân Hòa, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN LÊ BON

Mã số thuế: 1401916169 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Bon
Địa chỉ: Số 69D/4, ấp Hòa Bình, Xã Tân Hòa, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG PHƯỚC TIẾN

Mã số thuế: 1402004253 - Đại diện pháp luật: Phạm Phước Tiến
Địa chỉ: Số 144B/4, ấp Hòa Tân, Xã Tân Hòa, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP LAI VUNG

Mã số thuế: 1402017277 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Quốc Việt
Địa chỉ: 193/4 -Tổ 4, ấp Hòa Bình, Xã Tân Hòa, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HUỲNH AN

Mã số thuế: 1402050242 - Đại diện pháp luật: Trà Quốc An
Địa chỉ: Số 565/3, ấp Hòa Bình, Xã Tân Hòa, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH 1TV MẬU DỊCH MÙA XUÂN

Mã số thuế: 1402081956 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Nhì
Địa chỉ: Số 130/3, ấp Hòa Bình, Xã Tân Hòa, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH KHỞI HƯNG PHÁT

Mã số thuế: 1402083287 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Điền
Địa chỉ: Số 275/4, ấp Hòa Bình, Xã Tân Hòa, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP WONDERFUL ĐÀI LOAN

Mã số thuế: 1402107139 - Đại diện pháp luật: Thái Văn Phú
Địa chỉ: Số 469A/2, ấp Hòa Tân, Xã Tân Hòa, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CAO ĐÀI LOAN

Mã số thuế: 1402107178 - Đại diện pháp luật: Thái Văn Phú
Địa chỉ: Số 469A/2, ấp Hòa Tân, Xã Tân Hòa, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Administratoricon