Doanh nghiệp tại Xã Tân Khánh Trung, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 1402156520 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Đạt
Địa chỉ: Ấp Tân Bình, Xã Tân Khánh Trung, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH MAI HOA

Mã số thuế: 1402149918 - Đại diện pháp luật: Văn Thị Mai Hoa
Địa chỉ: Số 318A, Ấp Tân Bình, Xã Tân Khánh Trung, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp

UBND XÃ TÂN KHÁNH TRUNG

Mã số thuế: 1400465160 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân Khánh Trung - Huyện Lấp Vò - Đồng Tháp, Xã Tân Khánh Trung, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN KHÁNH TRUNG

Mã số thuế: 1400753641 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quận
Địa chỉ: Hưng Hòa, Xã Tân Khánh Trung, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN KHÁNH TRUNG 2

Mã số thuế: 1401172833 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân Khánh Trung - Huyện Lấp Vò - Đồng Tháp, Xã Tân Khánh Trung, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

TRƯỜNG TỈÊU HỌC TÂN KHÁNH TRUNG 3

Mã số thuế: 1401182951 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Danh
Địa chỉ: Khánh Mỹ A, Xã Tân Khánh Trung, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÂM HỔ

Mã số thuế: 1401185021 - Đại diện pháp luật: Hồ Lâm Hổ
Địa chỉ: Số 18, ấp Khánh Mỹ A, Xã Tân Khánh Trung, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN KHÁNH TRUNG 1

Mã số thuế: 1401203224 - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Quyền
Địa chỉ: Khánh An, Xã Tân Khánh Trung, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

TRƯỜNG MẦM NON TÂN KHÁNH TRUNG

Mã số thuế: 1401228846 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mai Trâm
Địa chỉ: ấp Khánh An, Xã Tân Khánh Trung, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI A T

Mã số thuế: 1401323144 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Tâm
Địa chỉ: Số 78A, ấp Khánh Mỹ A, Xã Tân Khánh Trung, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

CÔNG TY CP TƯ VẤN - XÂY DỰNG NGỌC TOÀN

Mã số thuế: 1401404650 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tú
Địa chỉ: Số 108, tỉnh lộ ĐT 848, ấp Khánh An, Xã Tân Khánh Trung, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

UNT XÃ TÂN KHÁNH TRUNG

Mã số thuế: 1401872017 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tân Bình, Xã Tân Khánh Trung, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN VÀNG KIM LIÊN VINH

Mã số thuế: 1401905664 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thúy Phương
Địa chỉ: Số 304, ấp Khánh An, Xã Tân Khánh Trung, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG THIỆN -TRÚC

Mã số thuế: 1401908746 - Đại diện pháp luật: Trương Ngọc Thiện
Địa chỉ: Số 333, ấp Khánh An, Xã Tân Khánh Trung, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN VÀNG LINH HUỲNH KIM

Mã số thuế: 1401912439 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Linh
Địa chỉ: Số 301, ấp Khánh An, Xã Tân Khánh Trung, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG GIAO THÔNG T&T ĐỒNG THÁP

Mã số thuế: 1401949414 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Gơ
Địa chỉ: Số 110, Tỉnh lộ 848, ấp Khánh An, Xã Tân Khánh Trung, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

TRUNG TÂM TƯ VẤN ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Mã số thuế: 1401973336 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đúng
Địa chỉ: Số 232 ĐT 848 ấp Tân Bình, Xã Tân Khánh Trung, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH THỦY SẢN MỪNG LIÊN

Mã số thuế: 1402019147 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Mừng
Địa chỉ: ấp Hưng Hòa, Xã Tân Khánh Trung, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NÔNG SẢN ĐỒNG GIANG

Mã số thuế: 1402043799 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thắm
Địa chỉ: Số 262A, ấp Tân Bình, Xã Tân Khánh Trung, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 1402055522 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Minh Thư
Địa chỉ: ấp Khánh Mỹ A, Xã Tân Khánh Trung, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Administratoricon