Doanh nghiệp tại Xã Tân Công Sính, Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp

HTX NÔNG NGHIỆP TÂN HOÀ HIỆP

Mã số thuế: 1400411743 - Đại diện pháp luật: Phan Thái Sanh
Địa chỉ: 496/F ấp Cà Dâm, Xã Tân Công Sính, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH TRỌNG TRÍ

Mã số thuế: 1400462917 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lăng
Địa chỉ: ấp Tân Hưng, Xã Tân Công Sính, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

TRƯỜNG MẪU GIÁO TÂN CÔNG SÍNH

Mã số thuế: 1400633224 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lía
Địa chỉ: Xã Tân Công Sính - Huyện Tam Nông - Đồng Tháp, Xã Tân Công Sính, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN CÔNG SÍNH A

Mã số thuế: 1400729751 - Đại diện pháp luật: Lê Bá Ngôn
Địa chỉ: xã Tân Công Sính - Huyện Tam Nông - Đồng Tháp, xã Tân Công Sính, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

XÃ TÂN CÔNG SÍNH - 8030911

Mã số thuế: 1401872426 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Tân Hưng, Xã Tân Công Sính, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP MÙA DŨNG

Mã số thuế: 1402017728 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: Số 243, ấp Tân Lợi, Xã Tân Công Sính, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

TÂN CÔNG SÍNH - 8030911

Mã số thuế: 1402025736 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: TCS, Xã Tân Công Sính, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SIM SỐ HỒNG TÂM

Mã số thuế: 1402073680 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hồng Tâm
Địa chỉ: ấp Tân Hưng, Xã Tân Công Sính, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN CÔNG SÍNH

Mã số thuế: 1402109390 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Đạo
Địa chỉ: ấp Tân Hưng, Xã Tân Công Sính, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NGUYỄN CƯỜNG PHÁT

Mã số thuế: 1402116510 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường
Địa chỉ: ấp Tân Hưng, Xã Tân Công Sính, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐOÀN THẮNG

Mã số thuế: 1402144349 - Đại diện pháp luật: Ðoàn Văn Thắng
Địa chỉ: Số 1074, Ấp Tân Hưng, Xã Tân Công Sính, Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp

Xem thêm
Administratoricon