Doanh nghiệp tại Xã Tân Công Chí, Huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH SẮT THÉP HOÀNG THIÊN PHÁT ĐỒNG THÁP

Mã số thuế: 1402152572 - Đại diện pháp luật: VŨ THÀNH PHÁT
Địa chỉ: Ấp Thống Nhất 1, Xã Tân Công Chí, Huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp

UBND XÃ TÂN CÔNG CHÍ

Mã số thuế: 1400464512 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Rọc Muống, Xã Tân Công Chí, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC NHI

Mã số thuế: 1400470989 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Ngọc Nhi
Địa chỉ: ấp Bắc Trang, Xã Tân Công Chí, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH NAM ANH

Mã số thuế: 1400633023 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoài Nam
Địa chỉ: ấp Bắc Trang 1, Xã Tân Công Chí, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN CÔNG CHÍ 1

Mã số thuế: 1400825198 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Thành Lập, Xã Tân Công Chí, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LƯƠNG THỰC TÂN HỒNG

Mã số thuế: 1401605043 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tường Chinh
Địa chỉ: ấp Rọc Muống, Xã Tân Công Chí, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN CÔNG CHÍ 3

Mã số thuế: 1401709701 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Thống Nhất 1, Xã Tân Công Chí, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

UBND XÃ TÂN CÔNG CHÍ

Mã số thuế: 1401873853 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Rọc Muống, Xã Tân Công Chí, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

HTX ĐA NGÀNH TÂN CÔNG CHÍ

Mã số thuế: 1401972702 - Đại diện pháp luật: Võ Thành Phương
Địa chỉ: ấp Rọc Muống, Xã Tân Công Chí, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

TRƯỜNG MẦM NON TÂN CÔNG CHÍ

Mã số thuế: 1401983581 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hạnh
Địa chỉ: ấp Thống Nhất 1, Xã Tân Công Chí, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

XÃ TÂN CÔNG CHÍ

Mã số thuế: 1402026049 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 18, Xã Tân Công Chí, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

UBND XÃ TÂN CÔNG CHÍ

Mã số thuế: 1402028857 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Tân Công Chí, Xã Tân Công Chí, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÚY NGA TÂN HỒNG

Mã số thuế: 1402032821 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Dũng
Địa chỉ: ấp Thống Nhất 1, Xã Tân Công Chí, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

HTXNN TÂN HỒNG

Mã số thuế: 1402045186 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Năm
Địa chỉ: ấp Rọc Muống, Xã Tân Công Chí, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THẦN NÔNG HỒNG NGỰ

Mã số thuế: 1402050796 - Đại diện pháp luật: Trần Duy Dũng
Địa chỉ: ấp Thống Nhất, Xã Tân Công Chí, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH THÚY NGA TÂN HỒNG

Mã số thuế: 1402115700 - Đại diện pháp luật: Lê Lưu Luyến
Địa chỉ: ấp Thống Nhất 1, Xã Tân Công Chí, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN VINAROY

Mã số thuế: 1402137616 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Nở
Địa chỉ: Quốc lộ 30, ấp Bắc Trang, Xã Tân Công Chí, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN NĂNG LƯỢNG TÂY ĐÔ

Mã số thuế: 1402145293 - Đại diện pháp luật: Ðỗ Thanh Ðô
Địa chỉ: Quốc lộ 30, Ấp Bắc Trang 1, Xã Tân Công Chí, Huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp

Xem thêm
Administratoricon