Doanh nghiệp tại Thị Trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG MINH TÂM

Mã số thuế: 1400117981 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Tâm
Địa chỉ: Số 45/B, khóm Tân Thuận, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHÂU MỸ

Mã số thuế: 1400186706 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Châu
Địa chỉ: Số 143, QL 30, khóm Tân Đông B, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN THANH BÌNH

Mã số thuế: 1400290432 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Cường
Địa chỉ: ấp Tân Đông A, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN THANH BÌNH

Mã số thuế: 1400290471 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Bình - Huyện Thanh Bình - Đồng Tháp, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG HUYỆN THANH BÌNH

Mã số thuế: 1400364589 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khóm Tân Đông B, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN ANH KHOA

Mã số thuế: 1400462018 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Hồng Yến
Địa chỉ: Số 47, Đường 3/2, Khóm Tân Đông B, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Mã số thuế: 1400465273 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Bình - Huyện Thanh Bình - Đồng Tháp, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH THUỲ DƯƠNG

Mã số thuế: 1400522034 - Đại diện pháp luật: Đỗ Hiếu Liêm
Địa chỉ: Số 314, ấp tân Đông B, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Mã số thuế: 1400526208 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Quốc lộ 30, khóm Tân Đông B, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THANH BÌNH

Mã số thuế: 1400526198 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Ê
Địa chỉ: Khóm Tân Đông A, Thị trấn Thanh Bình, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỮU TÌNH

Mã số thuế: 1400610731 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Cảnh
Địa chỉ: Số 529, Khóm Tân Đông B, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PHƯỚC LINH

Mã số thuế: 1400617374 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thành
Địa chỉ: Số 80, ấp Tân Thuận, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THANH BÌNH

Mã số thuế: 1400647770 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Hậu
Địa chỉ: Khóm Tân Đông B, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

TRUNG TÂM TIN HỌC CHÍ VIỆT

Mã số thuế: 1400690938 - Đại diện pháp luật: Lê Chí Lành
Địa chỉ: 258B, Quốc lộ 30,Khóm Tân Đông B, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN 1

Mã số thuế: 1400756258 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Tú Trinh
Địa chỉ: Khóm Tân Đông A, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN 2

Mã số thuế: 1400756265 - Đại diện pháp luật: Lê Thành Các
Địa chỉ: ấp Tân Thuận, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

TRẠM THUỶ SẢN VÙNG SỐ 3

Mã số thuế: 1400756360 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Lắm
Địa chỉ: QL 30, khóm Tân Đông B, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

TRUNG TÂM VĂN HOÁ - THỂ THAO HUYỆN THANH BÌNH

Mã số thuế: 1400756508 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: QL 30, khóm Tân Động B, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

Mã số thuế: 1400936596 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Bình - Huyện Thanh Bình - Đồng Tháp, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRẦN VĂN NĂNG

Mã số thuế: 1400968301 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Thanh Bình - Huyện Thanh Bình - Đồng Tháp, Thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

Xem thêm
Administratoricon