Doanh nghiệp tại Xã Bình Tấn, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH MTV HOÀNG HUY THANH BÌNH

Mã số thuế: 1402180266 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Nhân
Địa chỉ: Số 5, ấp 4, Xã Bình Tấn, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH TMDV THANH THIÊN ĐỒNG THÁP

Mã số thuế: 1402178549 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Khan
Địa chỉ: Ấp Bình Trung, Xã Bình Tấn, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG LENL

Mã số thuế: 1402175065 - Đại diện pháp luật: La Văn Sò
Địa chỉ: Đường Bình Thành 4, Ấp 2, Xã Bình Tấn, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG TTB

Mã số thuế: 1402164754 - Đại diện pháp luật: TRIỆU THỊ MỘNG TUYỀN
Địa chỉ: Số 106, ấp 3, Xã Bình Tấn, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BÌNH TẤN

Mã số thuế: 1400646456 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp 3, xã Bình Tấn, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp

UBND XÃ BÌNH TẤN

Mã số thuế: 1400290390 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bình Tấn - Huyện Thanh Bình - Đồng Tháp, Xã Bình Tấn, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

HTX NÔNG NGHIỆP BÌNH MINH

Mã số thuế: 1400400702 - Đại diện pháp luật: Cao Văn Khoai
Địa chỉ: ấp 4, Xã Bình Tấn, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

TRƯỜNG MẪU GIÁO BÌNH TẤN

Mã số thuế: 1400646590 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiển
Địa chỉ: ấp 3, Xã Bình Tấn, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH TẤN 1

Mã số thuế: 1400755279 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: xã Bình Tấn - Huyện Thanh Bình - Đồng Tháp, xã Bình Tấn, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH TẤN 2

Mã số thuế: 1400756459 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Được
Địa chỉ: ấp 3, Xã Bình Tấn, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

ĐỊA BÀN XÃ BÌNH TẤN

Mã số thuế: 1401873518 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Bình Tấn, Xã Bình Tấn, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG KIM DUNG THANH BÌNH

Mã số thuế: 1401918938 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đúng
Địa chỉ: Số 637, ấp III, Xã Bình Tấn, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN BẮC DẦU

Mã số thuế: 1402017492 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lưỡng
Địa chỉ: Số 44, ấp 4, Xã Bình Tấn, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

XÃ BÌNH TẤN - CQT

Mã số thuế: 1402026112 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp 1, Xã Bình Tấn, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH MTV NGỌC CHÂU TUẤN

Mã số thuế: 1402032518 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tuấn
Địa chỉ: Số 09, ấp 4, Xã Bình Tấn, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHÁT BÌNH TẤN

Mã số thuế: 1402111047 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Sen
Địa chỉ: Số 789, ấp 4, Xã Bình Tấn, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG GIA ĐẠT

Mã số thuế: 1402115940 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Liên
Địa chỉ: Số 230, ấp 4, Xã Bình Tấn, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG THANH PHỤNG

Mã số thuế: 1402141122 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Cẩm Tú
Địa chỉ: ấp 3, Xã Bình Tấn, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon