Doanh nghiệp tại Xã Tân Bình, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VLXD TOÀN THỊNH

Mã số thuế: 1402154932 - Đại diện pháp luật: MAI ANH TUẤN
Địa chỉ: Số 348/B, ấp Hạ, Xã Tân Bình, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp

UBND XÃ TÂN BÌNH

Mã số thuế: 1400290344 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân Bình - Huyện Thanh Bình - Đồng Tháp, Xã Tân Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

HTX NÔNG NGHIỆP TÂN BÌNH

Mã số thuế: 1400462177 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp tân Phú A, Xã Tân Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGÔ KHUÊ

Mã số thuế: 1400438537 - Đại diện pháp luật: Ngô Khuê
Địa chỉ: Số 360, ấp Tân Phú, Xã Tân Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN BÌNH

Mã số thuế: 1400645036 - Đại diện pháp luật: Lê Quí Toan
Địa chỉ: ấp Hạ, Xã Tân Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

TRƯỜNG MẪU GIÁO TÂN BÌNH

Mã số thuế: 1400646738 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Ngọc Oanh
Địa chỉ: ấp Hạ, Xã Tân Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN YẾN NHI

Mã số thuế: 1400663941 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phương
Địa chỉ: Số 699B, ấp Tân Phú A, Xã Tân Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

DNTN NHI SƠN

Mã số thuế: 1401190198 - Đại diện pháp luật: Cao Thanh Sơn
Địa chỉ: tổ 6, ấp Hạ, Xã Tân Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

ĐỊA BÀN XÃ TÂN BÌNH

Mã số thuế: 1401873613 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân Bình, Xã Tân Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH 01TV HỘI CHỢ - TRIỂN LÃM QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI HOÀNG SĨ

Mã số thuế: 1401891732 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sĩ
Địa chỉ: ấp Tân Phú A, Xã Tân Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH 01 THÀNH VIÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG PHƯỚC THỊNH

Mã số thuế: 1401895737 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đa Toản
Địa chỉ: Số 699, ấp Tân Phú A, Xã Tân Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

TRƯỜNG MẦM NON TÂN BÌNH

Mã số thuế: 1401900747 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hằng
Địa chỉ: ấp hạ, Xã Tân Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MUA BÁN VÀNG TRUNG DŨNG

Mã số thuế: 1401918494 - Đại diện pháp luật: Trần Trung Hiếu
Địa chỉ: Số 128, ấp Hạ, Xã Tân Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG XUÂN THỦY TÂN BÌNH

Mã số thuế: 1401920990 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Thủy
Địa chỉ: Số 126, ấp Hạ, Xã Tân Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

XÃ TÂN BÌNH - CQT

Mã số thuế: 1402026257 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Hạ, Xã Tân Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐIỆN THOẠI TÂN TIẾN

Mã số thuế: 1402072736 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Ngọc Cường
Địa chỉ: ấp Hạ, Xã Tân Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH HỘI CHỢ VŨ MINH LUÂN

Mã số thuế: 1402085598 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lưng
Địa chỉ: Số 1006/C, ấp Tân Phú, Xã Tân Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH YẾN PHƯƠNG FOODS

Mã số thuế: 1402129661 - Đại diện pháp luật: Hồ Minh Phương
Địa chỉ: Số 173 ấp Tân Phú A, Xã Tân Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

Xem thêm
Administratoricon