Doanh nghiệp tại Xã Tân Hòa, Huyện Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp

UBND XÃ TÂN HOÀ

Mã số thuế: 1400290312 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân Hoà - Huyện Thanh Bình - Đồng Tháp, Xã Tân Hoà, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HOÀ TIẾN

Mã số thuế: 1400468940 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Tưa
Địa chỉ: ấp Tân Dinh, xã Tân Hoà, Xã Tân Hòa, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KHANG THỊNH

Mã số thuế: 1400752415 - Đại diện pháp luật: Hồ Vũ Lợi
Địa chỉ: Số 22, ấp Tân Bình Thượng, Xã Tân Hòa, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

TRƯỜNG MẪU GIÁO TÂN HOÀ

Mã số thuế: 1401019546 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Ánh Linh
Địa chỉ: ấp Tân Dinh, Xã Tân Hòa, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

CÔNG TY CỔ PHẦN SẨN XUẤT CHĂN NUÔI HÒA BÌNH

Mã số thuế: 1401296684 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: ấp Tân Bình Thượng, Xã Tân Hòa, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU NGỌC TUẤN

Mã số thuế: 1401298321 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Tâm
Địa chỉ: Số 402, ấp Tân Dinh, Xã Tân Hòa, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

ĐỊA BÀN XÃ TÂN HÒA

Mã số thuế: 1401873638 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Tân Hòa, Xã Tân Hòa, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG NĂM PHƯỚC

Mã số thuế: 1401922268 - Đại diện pháp luật: Tống Ngọc Thu
Địa chỉ: Số 439, ấp Tân Dinh, Xã Tân Hòa, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

XÃ TÂN HÒA - CQT

Mã số thuế: 1402026225 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Thượng, Xã Tân Hòa, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG THANH HỒNG TÂN HÒA

Mã số thuế: 1402062495 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Hồng
Địa chỉ: Số 301B, ấp Tân Bình Hạ, Xã Tân Hòa, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH PHÁT THỊNH ĐỒNG THÁP

Mã số thuế: 1402063731 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Giang Châu
Địa chỉ: Số 68, ấp Tân Dinh, Xã Tân Hòa, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐIỆN THOẠI PHƯƠNG MY

Mã số thuế: 1402072486 - Đại diện pháp luật: Ngô Minh Kha
Địa chỉ: ấp Tân Thới, Xã Tân Hòa, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐIỆN THOẠI NHẬT HOA

Mã số thuế: 1402072623 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Kim
Địa chỉ: Số 478, ấp Tân Dinh, Xã Tân Hòa, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH THANH LONG PHÚ CƯỜNG

Mã số thuế: 1402096102 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Dương
Địa chỉ: ấp Tân Dinh, Xã Tân Hòa, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

CÔNG TY CP NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 1/5

Mã số thuế: 1402124582 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Giang Châu
Địa chỉ: Số 68 ấp Tân Dinh, Xã Tân Hòa, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

Xem thêm
Administratoricon