Doanh nghiệp tại Xã Mỹ Đông, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH SUNNY ĐỒNG THÁP

Mã số thuế: 1402149587 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thu Nguyệt
Địa chỉ: Ấp 4, Xã Mỹ Đông, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp

UBND XÃ MỸ ĐÔNG

Mã số thuế: 1400290841 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp 4, Xã Mỹ Đông, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHÍN GIỐNG

Mã số thuế: 1400469359 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Giống
Địa chỉ: Số 421/B, ấp 4, Xã Mỹ Đông, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN HIẾU NGHĨA

Mã số thuế: 1400528420 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hiếu
Địa chỉ: Tổ 12, ấp 4, Xã Mỹ Đông, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

HTX DVNN THẮNG LỢI

Mã số thuế: 1400606206 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ: Nhà văn hóa ấp 5, ấp 5, Xã Mỹ Đông, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH GIA PHÁT

Mã số thuế: 1400675859 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ: Số 550/B1, ấp 4, Xã Mỹ Đông, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG ĐỨC

Mã số thuế: 1400717435 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trường
Địa chỉ: Số 547B, ấp 4, Xã Mỹ Đông, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP ĐÔNG HIỆP

Mã số thuế: 1400852554 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Trí
Địa chỉ: ấp 1, Xã Mỹ Đông, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

TRƯỜNG MẪU GIÁO MỸ ĐÔNG

Mã số thuế: 1401104551 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Cần
Địa chỉ: ấp 5, Xã Mỹ Đông, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỮU PHƯỚC

Mã số thuế: 1401138053 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Út
Địa chỉ: Số 545B, tổ 16, ấp 4, Xã Mỹ Đông, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐIỆN HÒA PHÁT

Mã số thuế: 1401225316 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mộng Linh
Địa chỉ: Số 306/MĐ, ấp 2, Xã Mỹ Đông, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH TI TAN

Mã số thuế: 1401300806 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Hoà
Địa chỉ: ấp 5, Xã Mỹ Đông, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

UBND XÃ MỸ ĐÔNG

Mã số thuế: 1401872296 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp 4, Xã Mỹ Đông, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

HỢP TÁC XÃ DVNN MỸ ĐÔNG II

Mã số thuế: 1401922476 - Đại diện pháp luật: Ngô Phước Dũng
Địa chỉ: ấp 4, Xã Mỹ Đông, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP MỸ ĐÔNG III

Mã số thuế: 1401922469 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Lợi
Địa chỉ: ấp 2, Xã Mỹ Đông, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ NÔNG NGHIỆP PHAN TẤN

Mã số thuế: 1401981432 - Đại diện pháp luật: Phan Tấn Bện
Địa chỉ: Tổ 21, ấp 5, Xã Mỹ Đông, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TOÀN KHANG THÁP MƯỜI

Mã số thuế: 1402029378 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Liêm
Địa chỉ: ấp 4, Xã Mỹ Đông, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH PHÚ GIA NÔNG

Mã số thuế: 1402048099 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thiệt
Địa chỉ: Số 1640/MĐ, ấp 2, Xã Mỹ Đông, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN QUÂN ĐỒNG THÁP

Mã số thuế: 1402052754 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Quân
Địa chỉ: ấp 4, Xã Mỹ Đông, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÓA SINH CHÂU ÂU

Mã số thuế: 1402060219 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thanh Tiên
Địa chỉ: Tổ 19, ấp 5, Xã Mỹ Đông, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

Xem thêm
Administratoricon