Doanh nghiệp tại Thị xã Hồng Ngự, Tỉnh Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN NĂM NÊ

Mã số thuế: 1400100515 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Nê
Địa chỉ: ấp Thượng, Xã Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN HỒNG NGỰ

Mã số thuế: 1400290520 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Thượng, Xã Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN HỒNG NGỰ

Mã số thuế: 1400290707 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Thượng, Xã Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HỒNG NGỰ

Mã số thuế: 1400290658 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tiến
Địa chỉ: ấp Thượng, Xã Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VĨNH PHÁT

Mã số thuế: 1400452098 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bé
Địa chỉ: Số 882, ấp Thượng, Xã Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHƯƠNG VÂN

Mã số thuế: 1400475708 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Sắn
Địa chỉ: Tổ 3, ấp Thượng, Xã Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SỐ 3

Mã số thuế: 1400479702 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Đàng
Địa chỉ: BND khu vực 4, ấp Trung, Xã Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THUẬN GIÀU

Mã số thuế: 1400506339 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Liềm
Địa chỉ: Tổ 12, khu vực 3, ấp Trung, Xã Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN THƯỜNG THỚI TIỀN

Mã số thuế: 1400570542 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Trọng
Địa chỉ: ấp Trung, Xã Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

VĂN PHÒNG DĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Mã số thuế: 1400570581 - Đại diện pháp luật: Lê Hữu Thanh
Địa chỉ: ấp Thượng, Xã Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND HUYỆN HỒNG NGỰ

Mã số thuế: 1400591944 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hoà
Địa chỉ: ấp Thượng, Xã Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

CÔNG AN HUYỆN HỒNG NGỰ

Mã số thuế: 1400591969 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Quý
Địa chỉ: ấp Thượng, Xã Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

DOANH NGHIỆP TN MAI KHANH

Mã số thuế: 1400610876 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Khanh
Địa chỉ: Tổ 14, ấp Thượng, Xã Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

TRUNG TÂM Y TẾ - DÂN SỐ HUYỆN HỒNG NGỰ

Mã số thuế: 1400636994 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tâm
Địa chỉ: ấp Thượng, Xã Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN HỒNG NGỰ

Mã số thuế: 1400642645 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Huy
Địa chỉ: ấp Thượng 1, Xã Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHƯƠNG PHI

Mã số thuế: 1400747616 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Nhỏ
Địa chỉ: Tổ 27, ấp Trung, Xã Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THƯỜNG THỚI TIỀN

Mã số thuế: 1400817990 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Thượng, Xã Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

PHẠM ANH TUẤN

Mã số thuế: 1400895237 - Đại diện pháp luật: Phạm Anh Tuấn
Địa chỉ: Chợ Thường Thới, ấp Thượng, Xã Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

BAN QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG HUYỆN HỒNG NGỰ

Mã số thuế: 1400943681 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Thượng, Xã Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Mã số thuế: 1401009805 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Thường Thới Tiền - Huyện Hồng Ngự - Đồng Tháp, Xã Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

Xem thêm

Doanh Nghiệp ngẫu nhiên

Advertisement
Administratoricon